Preis: 200 PLN
Fläche: 250 m2

Nowy Sącz

Grundstücke zum Mieten

Preis: 200 złotych
Preis für m2: 1 złotych

Zusätzliche Information

Grundstücke zum Mieten , Nowy Sącz

Preis:200 złotych
Preis für m21 złotych
Fläche:250 m2
Änderungsdatumvor einem Monat
Erstellungsdatumvor einem Monat
Angebotsnummer im Büro1772/3186/OGW
Grundstücksfläche250 m2

Beschreibung

WYCIĄG PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA Na podstawie art. 11 ust. 1, art.25 ust. 1, art. 37 ust. 4 oraz art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w najem na okres do 3 lat pod jeden sezonowy ogródek letni wraz z utworzeniem i prowadzeniem dwóch stref relaksu, w tym jednej strefy przy ogródku letnim. 1. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr NS1S/00102609/7 stanowiącej własność Miasta Nowy Sącz przedmiotem przetargu będzie część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 165 w obrębie 29 o powierzchni 1,6706 ha stanowiącej teren płyty Rynku w Nowym Sączu z przeznaczeniem pod jeden sezonowy ogródek letni o powierzchni do 250m2 z toaletami wewnątrz ogródka; zlokalizowany będzie na płycie Rynku w narożniku od strony ulicy Kazimierza Wielkiego i Romanowskiego – lokalizacja ogródka zgodnie z załącznikiem graficznym. 2. Z nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą Nr NS1S/00064816/2, stanowiącej własność Miasta Nowy Sącz część działki gruntu o numerze ewidencyjnym 79 w obrębie 88 o powierzchni 1,8473 ha, położonej przy Al. Wolności w Nowym Sączu, stanowiącej teren zwany „Starą Sandecją” z przeznaczeniem pod utworzenie i prowadzenie strefy relaksu. Najemca wyłoniony w drodze przetargu z lokalizacją na płycie Rynku w narożniku od strony ulicy Kazimierza Wielkiego i Romanowskiego, zobowiązany będzie do prowadzenia dwóch stref relaksu utworzonych na: a/ części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 165 w obrębie 29 o powierzchni 1,6706 ha objętej księgą wieczystą Nr NS1S/00102609/7, stanowiącej płytę Rynku, tj. na urządzonym terenie zieleni przy lokalizacji ogródka, zgodnie z załącznikiem graficznym, b/ części działki gruntu o numerze ewidencyjnym 79 w obrębie 88 o powierzchni 1,8473 ha, objętej księgą wieczystą nr NS1S/00064816/2, położonej przy Alei Wolności w Nowym Sączu stanowiącej teren „Starej Sandecji”, tj. utwardzony grunt wykorzystywany w okresie zimowym pod lodowisko. Dla obsługi strefy relaksu konieczne jest ustawienie przewoźnego punktu gastronomicznego typu Food Truck, przystosowanego do wytwarzania jedzenia na miejscu. Obiekt ten, tj. punkt gastronomiczny typu Food Truck winien być mobilny, z własnym napędem, tak, aby z łatwością mógł się przemieszczać na inną lokalizację na terenie „Starej Sandecji”, gdzie okazjonalnie, minimum dwa razy w miesiącu organizowany będzie pokaz filmów w ramach kina letniego. Okres najmu – do 3 lat. Przetarg odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2020 roku o godzinie 1000 w sali nr 15 w budynku Ratusza - Rynek 1. Wadium uprawniające do uczestnictwa w przetargu, wniesione w pieniądzu w kwocie: 200,-zł. (słownie złotych: dwieście 00/100), należy wpłacić na konto: Urząd Miasta Nowego Sącza, ING Bank Śląski S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Krakowie, O/Nowy Sącz, nr rachunku: 78 1050 1445 1000 0023 5299 0788, najpóźniej w dniu 3 sierpnia 2020 roku. Ogłoszenie o przedmiotowym przetargu zostało umieszczone na stronie internetowej Miasta Nowego Sącza (www.nowysacz.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza – Rynek 1, Dodatkowych informacji o przetargu, w tym można uzyskać w Wydziale Geodezji i Mienia Urzędu Miasta Nowego Sącza przy ulicy Szwedzkiej 2, pok. Nr 208 w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie (0-18) 44-86-724.

Standort

LandPolska
BundeslandMałopolskie
StadtNowy Sącz

Anfrage senden

Leitender Agent:Monika Dejk-Ćwikła
Agentennummer:
anzeigen502-011-101
Name des Immobilienbüros:Monitor Urzędowy
Zurück nach oben
|

Cookies

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies gemäß den aktuellen Browsereinstellungen zu.