Preis: 336 PLN
Fläche: 400 m2

Franknowo

Grundstücke zum Mieten

Preis: 336 złotych
Preis für m2: 1 złotych

Zusätzliche Information

Grundstücke zum Mieten , Franknowo

Preis:336 złotych
Preis für m21 złotych
Fläche:400 m2
Änderungsdatumvor einem Monat
Erstellungsdatumvor einem Monat
Angebotsnummer im Büro1809/3186/OGW
Grundstücksfläche400 m2

Beschreibung

OGŁOSZENIE Burmistrz Jezioran ogłasza pierwszy ustny przetarg publiczny nieograniczony na dzierżawę działki nr 260 o pow. 0,0400 ha (400 m2) położonej w obrębie Franknowo. Wydzierżawienie działki z przeznaczeniem pod uprawy na okres do 10 lat. Przetarg odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Jezioranach Plac Zamkowy 4 (pokój nr 8). Cena wywoławcza (wysokości czynszu dzierżawy) wynosi 336,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć złotych) Czynsz naliczany jest w stosunku rocznym. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 34,00 zł Minimalne postąpienie wysokości czynszu wynosi 4,00 zł (słownie: cztery złote) Wadium upoważniające do udziału w przetargu należy wpłacić najpóźniej na 3 dni przed przetargiem do dnia 24 grudnia 2020 roku włącznie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego w Jezioranach w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym nr konta 46 8858 1011 9002 0000 0417 8902. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet należności czynszowych. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończonym przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie podpisze umowy dzierżawy w terminie jednego miesiąca od dnia przetargu. Umowa dzierżawy może zostać przedłużona na dalszy okres o ile nieruchomość ta nie zostanie przeznaczona do sprzedaży. Na czas dalszy umowa może być przedłużona na podstawie pisemnego zgłoszenia przez dzierżawcę w terminie dwóch miesięcy przed wygaśnięciem umowy. Dokładnych informacji udziela się pod nr tel. 89 539 27 42 pokój nr 8 w Urzędzie Miejskim w Jezioranach. BURMISTRZ JEZIORAN /-/ MACIEJ LESZCZYŃSKI Jeziorany, dnia 2020-11-27 Sporządził: A. Aptazy Kontakt: Urząd Miasta Jeziorany tel: 89 539 27 42 umjeziorany@wp.pl

Standort

LandPolska
BundeslandWarmińsko-Mazurskie
StadtFranknowo

Anfrage senden

Leitender Agent:Urząd Miasta Jeziorany
Agentennummer:
anzeigen89 539 27 42
Name des Immobilienbüros:Monitor Urzędowy
Zurück nach oben
|

Cookies

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies gemäß den aktuellen Browsereinstellungen zu.