Preis: 33 PLN
Fläche: 165 m2

Świętajno

Grundstücke zum Mieten

Preis: 33 złotych
Preis für m2: 0 złotych

Zusätzliche Information

Grundstücke zum Mieten , Świętajno

Preis:33 złotych
Preis für m20 złotych
Fläche:165 m2
Änderungsdatumvor einem Monat
Erstellungsdatumvor einem Monat
Angebotsnummer im Büro1805/3186/OGW
Grundstücksfläche165 m2

Beschreibung

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) oraz § 2, § 6 i § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.) Wójt Gminy Świętajno w pow. oleckim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę 1) działki oznaczonej nr 128/57 o pow. 0,0165 ha, położonej w Świętajnie – KW OL1C/00001895/8. Wywoławcza wysokość czynszu w skali rocznej wynosi 33,00 zł. Wadium w wysokości 5,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Okres dzierżawy – 5 lat. Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolnicze. 2) działki oznaczonej nr 128/58 o pow. 0,0265 ha, położonej w Świętajnie – KW OL1C/00001895/8. Wywoławcza wysokość czynszu w skali rocznej wynosi 53,00 zł. Wadium w wysokości 10,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Okres dzierżawy – 5 lat. Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolnicze. 3) działki oznaczonej nr 128/59 o pow. 0,0153 ha, położonej w Świętajnie – KW OL1C/00001895/8. Wywoławcza wysokość czynszu w skali rocznej wynosi 31,00 zł. Wadium w wysokości 6,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Okres dzierżawy – 5 lat. Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolnicze. 4) działki oznaczonej nr 128/60 o pow. 0,0145 ha, położonej w Świętajnie – KW OL1C/00001895/8. Wywoławcza wysokość czynszu w skali rocznej wynosi 29,00 zł. Wadium w wysokości 5,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Okres dzierżawy – 5 lat. Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolnicze. 5) działki oznaczonej nr 128/61 o pow. 0,0141 ha, położonej w Świętajnie – KW OL1C/00001895/8. Wywoławcza wysokość czynszu w skali rocznej wynosi 28,00 zł. Wadium w wysokości 5,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Okres dzierżawy – 5 lat. Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolnicze. 6) działek oznaczonych nr 251/4 i 252/5 o pow. 1,1000 ha, położonych w obrębie Dunajek – KW OL1C/00006553/4. Wywoławcza wysokość czynszu w skali rocznej wynosi 550,00 zł. Wadium w wysokości 100,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Okres dzierżawy – 5 lat. Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolnicze. 7) działki oznaczonej nr 114 o pow. 0,2600 ha, położonej w obrębie Wronki – KW OL1C/00002446/3. Wywoławcza wysokość czynszu w skali rocznej wynosi 260,00 zł. Wadium w wysokości 30,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Okres dzierżawy – 5 lat. Nieruchomość przeznaczona jest na cele rolnicze. Umowy dzierżawy zostaną zawarte na okres 5 lat, tj. od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2025 r. Przedmiotowe nieruchomości zostały przeznaczone do dzierżawy Zarządzeniem Nr 53/20 Wójta Gminy Świętajno z dnia 21 października 2020r. Przetarg, oddzielnie na każdą nieruchomość, odbędzie się w dniu 30 grudnia 2020r. w siedzibie Urzędu Gminy Świętajno, pok. nr 11 od godz. 10:00 tj. - na działkę nr 128/57 o godz. 10:00 - na działkę nr 128/58 o godz. 10:30 - na działkę nr 128/59 o godz. 11:00 - na działkę nr 128/60 o godz. 11:30 - na działkę nr 128/61 o godz. 12:00 - na działkę nr 251/4 i część dz. 252/5 o godz. 13:00 - na działkę nr 114 o godz. 13:30 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy BS Olecko Oddz. Świętajno Nr 64 93390006 0010 0100 0707 0044 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 26 grudnia 2020r., nastąpiło uznanie rachunku bankowego. W tytule wpłat wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu. Wpłacone wadium zostanie: - zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, w przypadku gdy osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, - niezwłocznie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od podpisania umowy dzierżawy. Organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia do chwili rozpoczęcia z przyczyn uzasadnionych oraz odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa. Świętajno, dnia 26 listopada 2020r. Kontakt: Urząd Gminy Świętajno tel: 087 521 54 20 ug@swietajno.pl

Standort

LandPolska
BundeslandWarmińsko-Mazurskie
StadtŚwiętajno

Anfrage senden

Leitender Agent:Urząd Gminy Świętajno
Agentennummer:
anzeigen087 521 54 20
Name des Immobilienbüros:Monitor Urzędowy
Zurück nach oben
|

Cookies

Diese Seite verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies gemäß den aktuellen Browsereinstellungen zu.