Price: 792 PLN
Square metres: 26400 m2

Konradów

Lots for Rent

Price: 792 złotych
Price for m2: 0 złotych

Additional information

Lots for Rent , Konradów

Price:792 złotych
Price for m20 złotych
Square metres:26.400 m2
Modification date27 days ago
Creation date27 days ago
Offer number in the office1822/3186/OGW
Land area26.400 m2

Description

INFORMACJA – WYCIĄG Burmistrz Lądka - Zdroju informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Lądku - Zdroju dnia 29 stycznia 2021 roku zostało wywieszone Ogłoszenie Burmistrza Lądka - Zdroju nr IF.6845.1R.2021.411 o III ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntu rolnego położonego w obrębie Konradów stanowiącego dz. nr 239 (AM-1) o powierzchni całkowitej 2,64 ha, w tym: PsIV-2,29, PsV-0,35 na okres 3 lat. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Kłodzku prowadzi księgę wieczystą nr SW1K/00093779/8. Cena wywoławcza - roczny czynsz dzierżawny – 792,00 zł. Czynsz dzierżawny jest zwolniony z podatku VAT na podst. § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 701). Postąpienie minimalne: 10 zł. Wadium: 100,00 zł - wadium należy wpłacić z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki finansowe znalazły się na koncie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój: GBS w Strzelinie o/ Lądek-Zdrój: 39 9588 0004 3900 1111 2000 0060 nie później niż dnia 26 lutego 2021 r. Na dowodzie wpłaty należy wpisać obręb geodezyjny, numer geodezyjny działki oraz imię i nazwisko uczestnika przetargu. Przetarg odbędzie się dnia 4 marca 2021 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek - Zdrój, pok. nr 26. Pełna treść ogłoszenia o przetargu wywieszona została na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój ul. Rynek 31, 57-540 Lądek-Zdrój oraz została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce nieruchomości komunalne: http://bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl i na stronie www.ladek.pl w zakładce – przetargi na dzierżawy nieruchomości. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać od poniedziałku do piątku każdego dnia w godzinach 7.30 – 15.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju, ul. Rynek 31 oraz telefonicznie pod numerem 74 8 117 885. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój tel: 74 8 117 885 dzierzawy@ladek.pl

Location

CountryPolska
ProvinceDolnośląskie
CityKonradów

Send message

Leading agent:Urząd Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Phone to the agent:
show74 8 117 885
Name of the Real Estate Office:Monitor Urzędowy

Check out similar offers:

Back to top
|

Cookies

This site uses cookies. By using this website you agree to the use of cookies in accordance with the current browser settings.