Price: 40.000 PLN
Square feets: 18565 m2

Mietków, Kolejowa

Lots for Rent

Price: 40.000 złotych
Price for m2: 2 złotych

Additional information

Lots for Rent , Mietków, Kolejowa

Price:40.000 złotych
Price for m22 złotych
Square feets:18.565 m2
Modification date30 days ago
Creation date30 days ago
Offer number in the office1619/3186/OGW
Land area18.565 m2

Description

OGŁOSZENIE SYNDYKA O POSZUKIWANIU DZIERŻAWCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE I SILOSY ZBOŻOWE W MIETKOWIE – POWIAT WROCŁAWSKI Syndyk Prywatnego Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „HERIM” Ryszard Płóciennik Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej we Wrocławiu ogłasza że poszukuje dzierżawcy zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 55¹ k.c. w skład którego wchodzą nieruchomości gruntowe zlokalizowane w Mietkowie przy ul. Kolejowej 39 od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. wykorzystywane do prowadzenia działalności w zakresie przechowywania płodów rolnych. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą: 1/. nieruchomość gruntowa zabudowana silosami zbożowymi wraz z przynależną infrastrukturą, położona w Mietkowie (powiat wrocławski) przy ul. Kolejowej 39, obejmująca działkę nr 23/5 (AM – 2, obręb nr 0007 – Mietków, nr jedn. rej. : G7), o powierzchni 0,6958 ha, KW WR1S/00032269/3, 2/. niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w Mietkowie (powiat wrocławski), stanowiącą sąsiadującą działkę nr 23 / 3 (AM – 2, obręb nr 0007– Mietków, nr jedn. rej. : G7), o powierzchni 1,1607 ha, KW WR1S/00035127/7. Minimalny miesięczny czynsz dzierżawny ustalony został przez radę wierzycieli na kwotę 40.000,00 zł powiększony o podatek VAT według stawki obowiązującej (23%) Wszelkie informacje na temat przedmiotu dzierżawy dostępne są bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu przy ul. Czarnieckiego 56/4 oraz pod nr tel. 519410359, mail: pkoszczuk.biurosyndyka@gmail.com Oferty na dzierżawę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2019 roku do godziny 12.00 bezpośrednio w siedzibie Syndyka we Wrocławiu przy ul. Czarnieckiego 56/4 Kontakt: Syndyk P.P.U.- H. „HERIM” Sp. J. w upadłości likwidacyjnej tel: 519410359 pkoszczuk.biurosyndyka@gmail.com

Location

CountryPolska
ProvinceDolnośląskie
CityMietków
StreetKolejowa

Send message

Leading agent:Syndyk P.P.U.- H. „HERIM” Sp. J. w upadłości likwidacyjnej
Phone to the agent:
show519410359
Name of the Real Estate Office:Monitor Urzędowy

Check out similar offers:

Back to top
|

Cookies

This site uses cookies. By using this website you agree to the use of cookies in accordance with the current browser settings.