Price: 159.900 PLN
Square metres: 13 m2

Przychojec

Lots for Rent

Price: 159.900 złotych
Price for m2: 12.300 złotych

Additional information

Lots for Rent , Przychojec

Price:159.900 złotych
Price for m212.300 złotych
Square metres:13 m2
Modification date13 days ago
Creation date13 days ago
Offer number in the office1831/3186/OGW
Land area13 m2

Description

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu Wójt Gminy Leżajsk o g ł a s z a trzeci nieograniczony przetarg ofertowy na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Leżajsk, położonej w obrębie Przychojec tj. część działki nr 1135 (KW RZ1E/00034110/9) z przeznaczeniem pod farmę fotowoltaiczną. Część działki: 1135 Powierzchnia [ha]: 13,00 Cena wywoławcza [zł]: 159 900,00 Data i godzina przetargu: 23 marzec 2021r. godzina 8:00 Wadium [zł]: 20 000,00 Cena wywoławcza nieruchomości zawiera należny podatek Vat. Pisemne oferty należy składać do dnia 19.03.2021 roku do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Leżajsk. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kwocie wg tabeli podanej powyżej na konto Gminy Leżajsk w Banku PEKAO S.A. I O/Leżajsk nr: 45 1240 2630 1111 0000 3637 1846 do dnia 19.03.2021 roku z dopiskiem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości tj. części działki nr 1135 położonej w Przychojcu”. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Leżajsku: uglezajsk.bip.gov.pl/dzierżawa-nieruchomości/ wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Leżajsku oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości. Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz przetargu udzielane są w pokoju nr 10 Urzędu Gminy Leżajsk oraz pod nr telefonu (17) 240 62 38. Kontakt: Urząd Gminy Leżajsk tel: (17) 240 62 38 ug.lezajsk@post.pl

Location

CountryPolska
ProvincePodkarpackie
CityPrzychojec

Send message

Leading agent:Urząd Gminy Leżajsk
Phone to the agent:
show(17) 240 62 38
Name of the Real Estate Office:Monitor Urzędowy

Check out similar offers:

Back to top
|

Cookies

This site uses cookies. By using this website you agree to the use of cookies in accordance with the current browser settings.