Price: 8.570 PLN
Square metres: 14289 m2

Wierzchowo

Lots for Rent

Price: 8.570 złotych
Price for m2: 1 złotych

Additional information

Lots for Rent , Wierzchowo

Price:8.570 złotych
Price for m21 złotych
Square metres:14.289 m2
Modification date2 months ago
Creation date2 months ago
Offer number in the office1803/3186/OGW
Land area14.289 m2

Description

Człuchów, dnia 17 listopada 2020 roku OGŁOSZENIE O PRZETARGU Zarząd Powiatu Człuchowskiego, działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), Uchwały Nr IV/24/2007 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 01 lutego 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2007 r. Nr 98 poz. 1535) zmienionej Uchwałą nr XX/134/2016 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 28 kwietnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2016 r. poz. 1977) oraz Uchwały Nr 231/82/2020 Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Powiatu Człuchowskiego na okres 10 lat. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 21 grudnia 2020 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń nr 207/2 Starostwa Powiatowego w Człuchowie (I piętro), ulica Wojska Polskiego 1 Lp: 1. Nr działki: 670 671/1 671/2 672 673 674 675 676/1 676/2 677 678 Powierzchnia działki: 0,1576 ha 0,0780 ha 0,0781 ha 0,1607 ha 0,1801 ha 0,0837 ha 0,1460 ha 0,0772 ha 0,0772 ha 0,1318 ha 0,2585 ha Powierzchnia nieruchomości: 1,4289 ha Numer księgi wieczystej: SL1Z/00023715/6 Położenie: Wierzchowo, gm. Człuchów Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość gruntowa niezabudowana Przeznaczenie nieruchomości: Brak aktualnego MPZP. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów, uchwalonym dnia 19 czerwca 2018 roku uchwałą nr XXXVIII/352/2018 Rady Gminy Człuchów wskazano kierunek zagospodarowania przestrzennego - obszar rozwoju zabudowy mieszkaniowej. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego: 8.570,00 zł/rok Lp: 2. Nr działki: 202/1 Powierzchnia działki: 2,22 ha Powierzchnia nieruchomości: 2,22 ha Numer księgi wieczystej: SL1Z/00003193/4 Położenie: Sieroczyn, gm. Człuchów Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość gruntowa niezabudowana Przeznaczenie nieruchomości: Brak aktualnego MPZP. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów uchwalonym dnia 19 czerwca 2018 roku uchwałą nr XXXVIII/352/2018 Rady Gminy Człuchów wskazano kierunek zagospodarowania przestrzennego: teren wykorzystywany rolniczo. Przez teren działki przebiega projektowana obwodnica miejscowości w Gminie Człuchów. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego: 11.100,00zł/rok Lp: 3. Nr działki: 199/1 Powierzchnia działki: 1,90 ha Powierzchnia nieruchomości: 1,90 ha Numer księgi wieczystej: SL1Z/00003193/4 Położenie: Sieroczyn, gm. Człuchów Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość gruntowa niezabudowana Przeznaczenie nieruchomości: Brak aktualnego MPZP. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów uchwalonym dnia 19 czerwca 2018 roku uchwałą nr XXXVIII/352/2018 Rady Gminy Człuchów wskazano kierunek zagospodarowania przestrzennego: teren wykorzystywany rolniczo. Przez teren działki przebiega projektowana obwodnica miejscowości w Gminie Człuchów. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego: 9.500,00 zł/rok Lp: 4. Nr działki: 208 Powierzchnia działki: 1,24 ha Powierzchnia nieruchomości: 1,24 ha Numer księgi wieczystej: SL1Z/00003193/4 Położenie: Sieroczyn, gm. Człuchów Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość gruntowa niezabudowana Przeznaczenie nieruchomości: Brak aktualnego MPZP. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów uchwalonym dnia 19 czerwca 2018 roku uchwałą nr XXXVIII/352/2018 Rady Gminy Człuchów wskazano kierunek zagospodarowania przestrzennego: teren wykorzystywany rolniczo. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego: 6.200,00 zł/rok Lp: 5. Nr działki: 206/1 Powierzchnia działki: 5,55 ha Powierzchnia nieruchomości: 5,55 ha Numer księgi wieczystej: SL1Z/00003193/4 Położenie: Sieroczyn, gm. Człuchów Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Nieruchomość gruntowa niezabudowana Przeznaczenie nieruchomości: Brak aktualnego MPZP. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Człuchów uchwalonym dnia 19 czerwca 2018 roku uchwałą nr XXXVIII/352/2018 Rady Gminy Człuchów wskazano kierunek zagospodarowania przestrzennego: teren wykorzystywany rolniczo. Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego: 27.750,00 zł/rok Załącznik: 1. „Warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości Powiatu Człuchowskiego”: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/4087

Location

CountryPolska
ProvincePomorskie
CityWierzchowo

Send message

Leading agent:Monika Dejk-Ćwikła
Phone to the agent:
show502-011-101
Name of the Real Estate Office:Monitor Urzędowy

Check out similar offers:

Back to top
|

Cookies

This site uses cookies. By using this website you agree to the use of cookies in accordance with the current browser settings.