Price: 23 PLN
Square metres: 297 m2

Jeziorany

Lots for Rent

Price: 23 złotych
Price for m2: 0 złotych

Additional information

Lots for Rent , Jeziorany

Price:23 złotych
Price for m20 złotych
Square metres:297 m2
Modification date7 days ago
Creation date7 days ago
Offer number in the office1815/3186/OGW
Land area297 m2

Description

OGŁOSZENIE Burmistrz Jezioran ogłasza pierwszy ustny przetarg publiczny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 130/12 o pow. 0,0297 ha (297 m2) położonej w obrębie Miasto Jeziorany (Za budynkiem przy ul. Konopnickiej 5). Wydzierżawienie działki z przeznaczeniem pod uprawy na okres do 10 lat. Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Jezioranach ul. Plac Zamkowy 4 (pokój nr 8). Cena wywoławcza (wysokości czynszu dzierżawy) wynosi 23,76 zł Czynsz naliczany jest w stosunku rocznym. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4,00 zł Minimalne postąpienie wysokości czynszu wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty) Wadium upoważniające do udziału w przetargu należy wpłacić najpóźniej 3 dni przed przetargiem do dnia 12 lutego 2021 roku włącznie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego w Jezioranach w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym nr konta 46 8858 1011 9002 0000 0417 8902. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet należności czynszowych. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończonym przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie podpisze umowy dzierżawy w terminie jednego miesiąca od dnia przetargu. Umowa dzierżawy może zostać przedłużona na dalszy okres o ile nieruchomość ta nie zostanie przeznaczona do sprzedaży. Na czas dalszy umowa może być przedłużona na podstawie pisemnego zgłoszenia przez dzierżawcę w terminie dwóch miesięcy przed wygaśnięciem umowy. Dokładnych informacji udziela się pod nr tel. 89 539 27 42 pokój nr 8 w Urzędzie Miejskim w Jezioranach. BURMISTRZ JEZIORAN /-/ MACIEJ LESZCZYŃSKI Jeziorany, dnia 2021-01-13 Sporządził: A. Aptazy Kontakt: Urząd Miasta Jeziorany tel: 89 539 27 42 umjeziorany@wp.pl

Location

CountryPolska
ProvinceWarmińsko-Mazurskie
CityJeziorany

Send message

Leading agent:Urząd Miasta Jeziorany
Phone to the agent:
show89 539 27 42
Name of the Real Estate Office:Monitor Urzędowy
Back to top
|

Cookies

This site uses cookies. By using this website you agree to the use of cookies in accordance with the current browser settings.