Price: 20.000 PLN
Square metres: 400 m2

Śmiechów

Lots for Rent

Price: 20.000 złotych
Price for m2: 50 złotych

Additional information

Lots for Rent , Śmiechów

Price:20.000 złotych
Price for m250 złotych
Square metres:400 m2
Modification date1 month ago
Creation date1 month ago
Offer number in the office1841/3186/OGW
Land area400 m2

Description

Będzino, 26 lutego 2021r. RZG.6845.6.2021MN O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Będzino ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości o pow. 400 m2 z działki oznaczonej nr 172/4 o całkowitej pow. 0,19 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Śmiechów w Gminie Będzino na okres 10 lat. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Koszalinie Księga Wieczysta nr KO1K/00089010/4. Nieruchomość gruntowa położona w bezpośrednim sąsiedztwie stacji pomp oraz terenów rolnych. Na części nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem znajduje się maszt wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej z obowiązującą umową dzierżawy do dnia 31.03.2021r. Teren działki nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Cena wywoławcza rocznego czynszu netto - 20 000,00 - złotych Wadium w wysokości - 2 000,00 - złotych Minimalne postąpienie - 200,00 - złotych Osoby zainteresowane proszone są o wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Będzino w Pomorskim Banku Spółdzielczym Oddział w Będzinie Nr 09 8581 1014 0200 0143 2000 0001. w taki sposób aby wpłata znalazła się na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Będzinie najpóźniej w dniu 26 marca 2021r. (piątek). Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2021r. (wtorek) o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie, Będzino 19 w sali Nr 14, I piętro. Osoby które będą uczestniczyć w przetargu powinny stawić się w dniu i w miejscu przetargu zaopatrzone w jednorazowe środki ochrony osobistej, tj. maseczki, rękawiczki. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji potwierdzenia wpłaty wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Będzino. Wniesione wadium przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet płatności czynszu. Rozliczenie czynszu dzierżawnego osiągniętego w przetargu, powiększonego o należny podatek VAT następować będzie kwartalnie. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkich informacji związanych z dzierżawą ww. nieruchomości udziela podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 4, tel. (94) 316 25 34 kom. 883018310. Wójt Gminy Będzino zastrzega prawo unieważnienia przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn. Kontakt: Urząd Gminy Będzino tel: 94 316 25 34 ug@bedzino.pl

Location

CountryPolska
ProvinceZachodniopomorskie
CityŚmiechów

Send message

Leading agent:Urząd Gminy Będzino
Phone to the agent:
show94 316 25 34
Name of the Real Estate Office:Monitor Urzędowy

Check out similar offers:

Back to top
|

Cookies

This site uses cookies. By using this website you agree to the use of cookies in accordance with the current browser settings.