Precio: 20.000 PLN
Superficie: 18565 m2

Mietków, Kolejowa

Parcela para Rent

Precio: 20.000 złotych
Precio por m2: 1 złotych

Información Adicional

Parcela para Rent , Mietków, Kolejowa

Precio:20.000 złotych
Precio por m21 złotych
Superficie:18.565 m2
Fecha de modificaciónhace 24 días
Fecha de creaciónhace 24 días
Número de oferta en la oficina1627/3186/OGW
Área terrestre18.565 m2

Descripción

SYNDYK POSZUKUJE DZIERŻAWCY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH ZLOKALIZOWANYCH W MIETKOWIE PRZY UL. KOLEJOWEJ 39, POWIAT WROCŁAWSKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Syndyk Prywatnego Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „HERIM” Ryszard Płóciennik Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej we Wrocławiu ogłasza że poszukuje dzierżawcy zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 55¹ k.c. w skład którego wchodzą nieruchomości gruntowe zlokalizowane w Mietkowie przy ul. Kolejowej 39 od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. wykorzystywane do prowadzenia działalności w zakresie przechowywania płodów rolnych. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą: ► nieruchomość gruntowa zabudowana silosami zbożowymi wraz z przynależną infrastrukturą, położona w Mietkowie (powiat wrocławski) przy ul. Kolejowej 39, obejmująca działkę nr 23/5 (AM – 2, obręb nr 0007 – Mietków, nr jedn. rej. : G7), o powierzchni 0,6958 ha, KW WR1S/00032269/3, ► niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w Mietkowie (powiat wrocławski), stanowiącą sąsiadującą działkę nr 23 / 3 (AM – 2, obręb nr 0007– Mietków, nr jedn. rej. : G7), o powierzchni 1,1607 ha, KW WR1S/00035127/7. PODSTAWOWE WARUNKI DZIERŻAWY ▬ Minimalny miesięczny czynsz dzierżawny 20.000,00 zł powiększony o podatek VAT według stawki obowiązującej (23%). ▬ Obowiązek wpłaty kaucji najpóźniej w dniu podpisania umowy dzierżawy : - dla podmiotów prowadzących działalność przechowalniczą w zakresie płodów rolnych w wysokości trzykrotności czynszu miesięcznego brutto, - dla pozostałych podmiotów w wysokości pięciokrotności czynszu miesięcznego brutto ▬ Dodatkowe warunki dzierżawy: - Dzierżawca nie może bez zgody wydzierżawiającego oddawać do korzystania przedmiotu umowy osobom trzecim na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. Warunkiem wydania zgody na korzystanie z przedmiotu umowy przez osobę trzecią będzie złożenie przez nią oświadczenia o solidarnej odpowiedzialności wraz z dzierżawcą za zobowiązania wynikające z umowy dzierżawy. - Zabezpieczeniem wykonania umowy poza kaucją będzie również weksel in blanco, bez protestu z wystawienia dzierżawcy i osoby trzeciej, która uzyska zgodę na korzystanie z przedmiotu umowy. W wypadku gdy wystawcą weksla będzie osoba prawna winien on być poręczony przez osoby fizyczne działające w imieniu osoby prawnej. Wszelkie pozostałe informacje i warunki dotyczące przedmiotu dzierżawy dostępne są bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu przy ul. Czarnieckiego 56/4 oraz pod nr tel. 519410359, mail: pkoszczuk.biurosyndyka@gmail.com Oferty na dzierżawę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 czerwca 2019 roku do godziny 12.00 bezpośrednio w siedzibie Syndyka we Wrocławiu przy ul. Czarnieckiego 56/4 Kontakt: Syndyk P.P.U.- H. „HERIM” Sp. J. w upadłości likwidacyjnej tel: 519410359 pkoszczuk.biurosyndyka@gmail.com

Ubicación

PaísPolska
ProvinciaDolnośląskie
CiudadMietków
CalleKolejowa

Enviar mensaje

Agente principal:Syndyk P.P.U.- H. „HERIM” Sp. J. w upadłości likwidacyjnej
Teléfono al agente:
espectáculo519410359
Nombre de la Oficina de Bienes Raíces:Monitor Urzędowy

Vea ofertas similares:

Volver arriba
|

Cookies

Este sitio usa cookies. Al usar este sitio web, acepta el uso de cookies de acuerdo con la configuración actual del navegador.