Precio: 23.000 PLN
Superficie: 18565 m2

Mietków, Kolejowa

Parcela para Rent

Precio: 23.000 złotych
Precio por m2: 1 złotych

Información Adicional

Parcela para Rent , Mietków, Kolejowa

Precio:23.000 złotych
Precio por m21 złotych
Superficie:18.565 m2
Fecha de modificaciónhace 8 días
Fecha de creaciónhace 8 días
Número de oferta en la oficina1836/3186/OGW
Área terrestre18.565 m2

Descripción

BRANŻA ROLNA - OGŁOSZENIE SYNDYKA O POSZUKIWANIU DZIERŻAWCY DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE PRZECHOWYWANIA PŁODÓW ROLNYCH – MIETKÓW, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Syndyk Prywatnego Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „HERIM” Ryszard Płóciennik Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej we Wrocławiu ogłasza że poszukuje dzierżawcy zorganizowanego zespołu składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 55¹ k.c. w skład którego wchodzą nieruchomości gruntowe zlokalizowane w Mietkowie przy ul. Kolejowej 39 wykorzystywane do prowadzenia działalności w zakresie przechowywania płodów rolnych. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą: 1/. nieruchomość gruntowa zabudowana silosami zbożowymi wraz z przynależną infrastrukturą, położona w Mietkowie (powiat wrocławski) przy ul. Kolejowej 39, obejmująca działkę nr 23/5 (AM – 2, obręb nr 0007 – Mietków, nr jedn. rej. : G7), o powierzchni 0,6958 ha, KW WR1S/00032269/3, 2/. niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona w Mietkowie (powiat wrocławski), stanowiącą sąsiadującą działkę nr 23 / 3 (AM – 2, obręb nr 0007– Mietków, nr jedn. rej. : G7), o powierzchni 1,1607 ha, KW WR1S/00035127/7. PODSTAWOWE WARUNKI DZIERŻAWY → Minimalny miesięczny czynsz dzierżawny 23.000,00 zł powiększony o podatek VAT według stawki obowiązującej (23%). → Obowiązek wpłaty kaucji najpóźniej w dniu podpisania umowy dzierżawy w wysokości dwukrotności czynszu dzierżawnego. Dodatkowe warunki dzierżawy: → Dzierżawca nie może bez zgody wydzierżawiającego oddawać do korzystania przedmiotu umowy osobom trzecim na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego. Warunkiem wydania zgody na korzystanie z przedmiotu umowy przez osobę trzecią będzie złożenie przez nią oświadczenia o solidarnej odpowiedzialności wraz z dzierżawcą za zobowiązania wynikające z umowy dzierżawy. Wszelkie pozostałe informacje i warunki dotyczące przedmiotu dzierżawy dostępne są bezpośrednio w Kancelarii Syndyka we Wrocławiu przy ul. Czarnieckiego 56/4 oraz pod nr tel. 519 410 359, mail: pkoszczuk.biurosyndyka@gmail.com Oferty na dzierżawę należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 kwietnia 2021 roku do godziny 12.00 bezpośrednio w siedzibie Syndyka we Wrocławiu przy ul. Czarnieckiego 56/4. Kontakt – tel. +48 519 410 359, mail: pkoszczuk.biurosyndyka@gmail.com Kontakt: Syndyk Piotr Koszczuk tel: 519 410 359 pkoszczuk.biurosyndyka@gmail.com

Ubicación

PaísPolska
ProvinciaDolnośląskie
CiudadMietków
CalleKolejowa

Enviar mensaje

Agente principal:Syndyk Piotr Koszczuk
Teléfono al agente:
espectáculo519 410 359
Nombre de la Oficina de Bienes Raíces:Monitor Urzędowy

Vea ofertas similares:

Volver arriba
|

Cookies

Este sitio usa cookies. Al usar este sitio web, acepta el uso de cookies de acuerdo con la configuración actual del navegador.