Precio: 10.000 PLN
Superficie: 2168276 m2

Zatyle

Parcela para Rent

Precio: 10.000 złotych
Precio por m2: 0 złotych

Información Adicional

Parcela para Rent , Zatyle

Precio:10.000 złotych
Precio por m20 złotych
Superficie:2.168.276 m2
Fecha de modificaciónhace 28 días
Fecha de creaciónhace 28 días
Número de oferta en la oficina1770/3186/OGW
Área terrestre2.168.276 m2

Descripción

Zespół Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Zatyle, gmina Lubycza Królewska Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości o łącznej powierzchni 216,8276 ha położone w obrębie Zatyle, gmina Lubycza Królewska: - oznaczona numerami działek 316 (RIIIb - 23,22ha, RIVa - 44,93ha, RIVb - 11,63ha, RV -3,01ha, W-RIIIb - 0,06ha, W-RIVa - 0,05ha) i 330 (Br-PsIV - 0,2267ha, Lzr-RIVa - 0,9379ha, N - 0,0176ha, RIIIb - 23,0389ha, RIVa - 11,9665ha) arkusz mapy 2, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr ZA1T/00077870/1, - oznaczona numerami działek 320/5 (PsV - 0,05ha, RIIIb - 2,65ha, RIVa - 50,45ha, RIVb - 16,62ha, RV - 1,91ha) i 332/2 (N - 0,07ha, RIIIb - 20,24ha, RIVa - 5,84ha) arkusz mapy 2, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr ZA1T/00054052/4. - z dzierżawy są wyłączone części w/w. nieruchomości na warunkach opisanych w § 3 ust. 3 lit. e umowy dzierżawy (projektu umowy). Nieruchomości stanowią własność Powiatu Tomaszowskiego z siedzibą władz w Tomaszowie Lubelskim i pozostają w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim. Nieruchomości pozostają w użytkowaniu rolniczym, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubycza Królewska zatwierdzonym Uchwałą Nr III/26/2002 Rady Gminy Lubycza Królewska z dnia 30 grudnia 2002 r. są położone w terenach upraw polowych. Celem przetargu jest oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres 29 lat z przeznaczeniem na wybudowanie i eksploatację elektrowni fotowoltaicznej na warunkach określonych w projekcie umowy dzierżawy stanowiπcej załącznik do niniejszego ogłoszenia o przetargu. Przetarg odbędzie się w dniu 7 sierpnia 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zespołu Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Żwirki i Wigury 7. Wywoławcza wysokość rocznego czynszu wynosi 10 000,00 zł netto za każdy hektar dzierżawionej Nieruchomości. Przetarg zostanie przeprowadzony w formie licytacji ustnej. Minimalna wysokość postąpienia w licytacji wynosi 2 % ceny wywoławczej. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium w wysokości 200 000,00 zł należy wpłacić najpóźniej w dniu 4 sierpnia 2020 roku na rachunek Zespołu Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim, prowadzony w: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, Oddział Tomaszów Lubelski, nr rachunku 91 9101 0003 2020 0009 6045 0010. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy w ciągu 30 dni od dnia przetargu. W przypadku podpisania umowy wadium zostanie zaliczone w poczet kaucji zabezpieczającej, o której mowa w § 6 umowy. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia przetargu na wskazane konto. Organizator może, bez podania przyczyn, zmienić ogłoszenie lub warunki przetargu, a przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia. Z Projektem umowy dzierżawy oraz Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości położonych w Zatylu, określającym warunki przeprowadzenia przetargu, można się zapoznać w siedzibie Zespołu Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim przy ul. Żwirki i Wigury 7 oraz na stronach internetowych www.zs4.pl i www.sptomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim tel: 84 664 46 41 starostwo@powiat-tomaszowski.com.pl

Ubicación

PaísPolska
ProvinciaLubelskie
CiudadZatyle

Enviar mensaje

Agente principal:Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim
Teléfono al agente:
espectáculo84 664 46 41
Nombre de la Oficina de Bienes Raíces:Monitor Urzędowy

Vea ofertas similares:

Volver arriba
|

Cookies

Este sitio usa cookies. Al usar este sitio web, acepta el uso de cookies de acuerdo con la configuración actual del navegador.