Precio: 161 PLN
Superficie: 27303 m2

Koźmin

Parcela para Rent

Precio: 161 złotych
Precio por m2: 0 złotych

Información Adicional

Parcela para Rent , Koźmin

Precio:161 złotych
Precio por m20 złotych
Superficie:27.303 m2
Fecha de modificaciónhace 10 días
Fecha de creaciónhace 10 días
Número de oferta en la oficina1783/3186/OGW
Área terrestre27.303 m2

Descripción

OGŁOSZENIE Burmistrza Skarszew Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Burmistrz Skarszew ogłasza przetarg na dzierżawę: I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki rolnej położnej w obrębie Koźmin, oznaczonej geodezyjnie nr 450/4 o powierzchni 3,2768 ha (powierzchnia dzierżawy wynosi 2,7303 ha) zapisanej w księdze wieczystej nr GD1A/00028354/5, stanowiącej własność Gminy Skarszewy. Nieruchomość aktualnie nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr XLII/326/09 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 18 grudnia 2009r., zmienioną uchwałą nr XLI/328/2014 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 27 lutego 2014r., zmienioną uchwałą nr VI/69/15 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 29 czerwca 2015 r., zmienioną uchwałą nr VII/73/15 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 30 lipca 2015r. zmienioną zarządzeniem zastępczym Wojewody Pomorskiego z dnia 30 października 2019 r. oraz zmienionym uchwałą Nr XVI/139/19 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 19 grudnia 2019 r. działka stanowi tereny rolne o niższych klasach bonitacyjnych. Nieruchomość, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Skarszew nr 123/WPPiN/2020 z dnia 31 lipca 2020 r., przeznaczona została do dzierżawy na cele rolne. Forma zbycia – umowa dzierżawy. Okres na jaki nieruchomość ma zostać wydzierżawiona – do trzech lat. Cena wywoławcza – 2,77 q żyta, na dzień ogłoszenia wynosi 161,93 zł. Wadium – 20,00 zł Postąpienie minimalne – 10,00 zł Ciężary i obciążenia – brak Przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Skarszewach, Pl. Gen. Hallera 18, pokój nr 13. Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 6 października 2020 r. na konto Urzędu Miejskiego w Skarszewach BS Starogard Gd. o/Skarszewy nr 54-8340-0001-0100-0143-2000-0006. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium oraz przystąpią do przetargu. Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej dowód tożsamości oraz oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych do przeprowadzenia postępowania przetargowego (wzór dostępny na stronie internetowej www.skarszewy.pl w zakładce Urząd Miejski - wykaz druków – Wydział Inwestycyjny). Ogłoszenie o przetargu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Skarszewach, zamieszczone na stronie internetowej www.skarszewy.pl, bip.skarszewy.pl. Natomiast wyciąg z ogłoszenia o przetargu zostanie opublikowane na portalu www.monitorurzedowy.pl. Bliższych informacji udziela Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Skarszewach, Pl. Gen. Hallera 18, pok. nr 12, tel. 58 588 22 01 wew. 37. BURMISTRZ Jacek Pauli Skarszewy, 10 września 2020 r. Urząd Miejski w Skarszewach 83-250 Skarszewy, Pl. Gen. J. Hallera 18 tel. 058 588 22 01, fax 058 588 26 51 e-mail: skarszewy@skarszewy.pl www.skarszewy.pl Kontakt: Urząd Miejski w Skarszewach tel: 58 588-22-01 wew. 37 skarszewy@skarszewy.pl

Ubicación

PaísPolska
ProvinciaPomorskie
CiudadKoźmin

Enviar mensaje

Agente principal:Urząd Miejski w Skarszewach
Teléfono al agente:
espectáculo58 588-22-01 wew. 37
Nombre de la Oficina de Bienes Raíces:Monitor Urzędowy
Volver arriba
|

Cookies

Este sitio usa cookies. Al usar este sitio web, acepta el uso de cookies de acuerdo con la configuración actual del navegador.