Precio: 23 PLN
Superficie: 297 m2

Jeziorany

Parcela para Rent

Precio: 23 złotych
Precio por m2: 0 złotych

Información Adicional

Parcela para Rent , Jeziorany

Precio:23 złotych
Precio por m20 złotych
Superficie:297 m2
Fecha de modificaciónhace 11 días
Fecha de creaciónhace 11 días
Número de oferta en la oficina1815/3186/OGW
Área terrestre297 m2

Descripción

OGŁOSZENIE Burmistrz Jezioran ogłasza pierwszy ustny przetarg publiczny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 130/12 o pow. 0,0297 ha (297 m2) położonej w obrębie Miasto Jeziorany (Za budynkiem przy ul. Konopnickiej 5). Wydzierżawienie działki z przeznaczeniem pod uprawy na okres do 10 lat. Przetarg odbędzie się w dniu 16 lutego 2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Jezioranach ul. Plac Zamkowy 4 (pokój nr 8). Cena wywoławcza (wysokości czynszu dzierżawy) wynosi 23,76 zł Czynsz naliczany jest w stosunku rocznym. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 4,00 zł Minimalne postąpienie wysokości czynszu wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty) Wadium upoważniające do udziału w przetargu należy wpłacić najpóźniej 3 dni przed przetargiem do dnia 12 lutego 2021 roku włącznie w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego w Jezioranach w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym nr konta 46 8858 1011 9002 0000 0417 8902. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet należności czynszowych. Osobom, które nie wygrają przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończonym przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy, jeżeli uczestnik wygrywający przetarg nie podpisze umowy dzierżawy w terminie jednego miesiąca od dnia przetargu. Umowa dzierżawy może zostać przedłużona na dalszy okres o ile nieruchomość ta nie zostanie przeznaczona do sprzedaży. Na czas dalszy umowa może być przedłużona na podstawie pisemnego zgłoszenia przez dzierżawcę w terminie dwóch miesięcy przed wygaśnięciem umowy. Dokładnych informacji udziela się pod nr tel. 89 539 27 42 pokój nr 8 w Urzędzie Miejskim w Jezioranach. BURMISTRZ JEZIORAN /-/ MACIEJ LESZCZYŃSKI Jeziorany, dnia 2021-01-13 Sporządził: A. Aptazy Kontakt: Urząd Miasta Jeziorany tel: 89 539 27 42 umjeziorany@wp.pl

Ubicación

PaísPolska
ProvinciaWarmińsko-Mazurskie
CiudadJeziorany

Enviar mensaje

Agente principal:Urząd Miasta Jeziorany
Teléfono al agente:
espectáculo89 539 27 42
Nombre de la Oficina de Bienes Raíces:Monitor Urzędowy
Volver arriba
|

Cookies

Este sitio usa cookies. Al usar este sitio web, acepta el uso de cookies de acuerdo con la configuración actual del navegador.