Precio: 20.000 PLN
Superficie: 400 m2

Śmiechów

Parcela para Rent

Precio: 20.000 złotych
Precio por m2: 50 złotych

Información Adicional

Parcela para Rent , Śmiechów

Precio:20.000 złotych
Precio por m250 złotych
Superficie:400 m2
Fecha de modificaciónhace 1 mes
Fecha de creaciónhace 1 mes
Número de oferta en la oficina1841/3186/OGW
Área terrestre400 m2

Descripción

Będzino, 26 lutego 2021r. RZG.6845.6.2021MN O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Będzino ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości o pow. 400 m2 z działki oznaczonej nr 172/4 o całkowitej pow. 0,19 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Śmiechów w Gminie Będzino na okres 10 lat. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Koszalinie Księga Wieczysta nr KO1K/00089010/4. Nieruchomość gruntowa położona w bezpośrednim sąsiedztwie stacji pomp oraz terenów rolnych. Na części nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem znajduje się maszt wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej z obowiązującą umową dzierżawy do dnia 31.03.2021r. Teren działki nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Cena wywoławcza rocznego czynszu netto - 20 000,00 - złotych Wadium w wysokości - 2 000,00 - złotych Minimalne postąpienie - 200,00 - złotych Osoby zainteresowane proszone są o wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Będzino w Pomorskim Banku Spółdzielczym Oddział w Będzinie Nr 09 8581 1014 0200 0143 2000 0001. w taki sposób aby wpłata znalazła się na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Będzinie najpóźniej w dniu 26 marca 2021r. (piątek). Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2021r. (wtorek) o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie, Będzino 19 w sali Nr 14, I piętro. Osoby które będą uczestniczyć w przetargu powinny stawić się w dniu i w miejscu przetargu zaopatrzone w jednorazowe środki ochrony osobistej, tj. maseczki, rękawiczki. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji potwierdzenia wpłaty wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Będzino. Wniesione wadium przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet płatności czynszu. Rozliczenie czynszu dzierżawnego osiągniętego w przetargu, powiększonego o należny podatek VAT następować będzie kwartalnie. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkich informacji związanych z dzierżawą ww. nieruchomości udziela podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 4, tel. (94) 316 25 34 kom. 883018310. Wójt Gminy Będzino zastrzega prawo unieważnienia przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn. Kontakt: Urząd Gminy Będzino tel: 94 316 25 34 ug@bedzino.pl

Ubicación

PaísPolska
ProvinciaZachodniopomorskie
CiudadŚmiechów

Enviar mensaje

Agente principal:Urząd Gminy Będzino
Teléfono al agente:
espectáculo94 316 25 34
Nombre de la Oficina de Bienes Raíces:Monitor Urzędowy

Vea ofertas similares:

Volver arriba
|

Cookies

Este sitio usa cookies. Al usar este sitio web, acepta el uso de cookies de acuerdo con la configuración actual del navegador.