Nowe Gulczewo, , ul. Szlachecka

Cena: 120.400 złotych Cena za m2: 725 złotych
Powierzchnia: 166 m2
pokoje: 6

Opis

Syndyk masy upadłości Agnieszki Szeligowskiej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym, sygn. akt VGUp 4/16 ogłasza przetarg na sprzedaż ½ udziału w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Nowym Gulczewie przy ulicy Szlacheckiej 5 gmina Słupno. Nieruchomość stanowi działka o pow. 700 m² - nr ew. 2/2 w obrębie 0006 Nowe Gulczewo. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Płocku, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PL1P/00044068/9. Na nieruchomości znajduje się budynek mieszkalny o pow. użytkowej 165,64 m². Minimalna cena sprzedaży ½ udziału w prawie własności nieruchomości określona została na kwotę 120.400,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy czterysta złotych) netto. Zainteresowani winni składać oferty oraz dokonać wpłaty wadium w kwocie 12.000,00 zł (dwanaście tysięcy złotych) na rachunek bankowy masy upadłości o numerze 14 1940 1076 3148 5652 0000 0000 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2018 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku, Plac Narutowicza 6 lub przesłać je listami poleconymi na adres Sądu Rejonowego w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4, 09-402 Płock (decyduje data wpływu do Sądu). Otwarcie ofert nastąpi w gmachu Sądu Rejonowego w Płocku przy ulicy Tumskiej 4B w dniu 10 stycznia 2018 r. o godz. 10.00 w sali nr 111. Warunki przetargu oraz operat szacunkowy dotyczący sprzedawanego lokalu dostępne są w Sądzie Rejonowym w Płocku, V Wydział Gospodarczy, ul. Tumska 4 oraz w Biurze Syndyka w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 67 lok. 21. Warunki przetargu dostępne są również na stronie internetowej www.radcaprawnypłock.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 602-415-326. Kontakt: Syndyk masy upadłości Agnieszki Szeligowskiej tel: 602-415-326 piotr-kubera@wp.pl

Dodatkowe Informacje

Data modyfikacji:
2017-12-12
Data wprowadzenia:
2017-12-12
Numer Oferty w biurze:
2222/3186/ODS

Powierzchnia działki:
700.0000

Lokalizacja

Kraj:
POLSKA
Województwo:
MAZOWIECKIE
Miasto:
NOWE GULCZEWO
Ulica:
szlachecka

Kontakt

Dane Kontaktowe:

Nazwa Biura Nieruchomości:
AMK Portal Sp. z o.o.
Agent prowadzący:
Syndyk masy upadłości Agnieszki Szeligowskiej
Mail:
piotr-kubera@wp.pl
Telefon do agenta:
602-415-326

Wyślij Zapytanie

You have reached the limit

Back to top