Cena: 70.000 PLN
Powierzchnia: 150 m2

Żagań, Parkowa

Działki na Sprzedaż

Cena: 70.000 złotych
Cena za m2: 467 złotych

Dodatkowe Informacje

Działki na Sprzedaż, Żagań, Parkowa

Cena:70.000 złotych
Cena za m2467 złotych
Powierzchnia:150 m2
Data modyfikacji14 dni temu
Data utworzenia14 dni temu
Numer Oferty w biurze36180/3186/OGS
Powierzchnia działki150 m2

Opis

BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ OGŁASZA DRUGI NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż komunalnej nieruchomości Nieruchomością wyznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego jest niezabudowana nieruchomość gruntowa, o pow. 0,0150 ha, oznaczona numerem ewidencyjnym 3376/10, dla której Sąd Rejonowy w Żaganiu prowadzi księgę wieczystą ZG1G/00051014/1, położona przy ul. Parkowej w Żaganiu. Cena wywoławcza nieruchomości: 70.000,00 zł. Wadium 7.000,00 zł. Opis nieruchomości: Nieruchomość o regularnym kształcie, zbliżonym do prostokąta. Na nieruchomości znajdują się dwa garaże, przeznaczone do wyburzenia. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa oraz budynki użyteczności publicznej. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej – ul. Libelta oraz Parkową. W nieruchomości, w jej południowej części znajduje się sieć uzbrojenia – kanalizacja deszczowa, ponadto, w ul. Parkowej znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej, sieć ciepłownicza, elektryczna oraz telekomunikacyjna. Brak bezpośredniego dostępu do sieci wodnej i gazowej. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość położona jest w obszarze, oznaczonym symbolem MS2 – oznaczającym teren śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowo - usługowej Działka wpisana jest w księdze wieczystej ZG1G/00051014/1 Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach – Brak Wnioski o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości można było składać do dnia 21 lutego 2023 r. Wnioski mogły składać osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. Pierwszy przetarg na zbycie nieruchomości odbył się 25 kwietnia 2023 r. i zakończył się wynikiem negatywnym. Przetarg na w/w nieruchomość odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 r. o godz. 09.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań ul. Jana Pawła II 15, pokój nr 4 (sala konferencyjna). Wadium w podanej powyżej wysokościach należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto Bank Santander. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 do dnia 21 czerwca 2023 r. Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. Zawarcie umowy notarialnej, przenoszącej prawo własności nastąpi w terminie do trzech miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń. Do ceny ustalonej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %. Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 1 (parter), telefon (068) 477 1035, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl Kontakt: Urząd Miasta Żagań tel: (068) 477 1035 info@um.zagan.pl

Lokalizacja

KrajPolska
WojewództwoLubuskie
MiastoŻagań
UlicaParkowa

Wyślij Zapytanie

Agent prowadzący:Urząd Miasta Żagań
Telefon do agenta:
pokaż(068) 477 1035
Nazwa Biura Nieruchomości:Monitor Urzędowy

Warto sprawdzić podobne oferty:

Back to top
|

Cookies

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.