Cena: 146.480 PLN
Powierzchnia: 21443 m2

Trzebinia, Kopalniana

Działki na Sprzedaż

Cena: 146.480 złotych
Cena za m2: 7 złotych

Dodatkowe Informacje

Działki na Sprzedaż, Trzebinia, Kopalniana

Cena:146.480 złotych
Cena za m27 złotych
Powierzchnia:21.443 m2
Data modyfikacji24 dni temu
Data utworzenia24 dni temu
Numer Oferty w biurze23538/3186/OGS
Powierzchnia działki21.443 m2

Opis

TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A, Oddział w Będzinie, 42-500 Będzin, ul. Małobądzka 141, NIP: 6110202860, Regon 230179216, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000073321, przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 560 611 250,96 PLN wniesiony w całości. ZAPRASZA do nieograniczonego przetargu pisemnego na sprzedaż nieruchomości położonej w Trzebini przy ul. Kopalnianej Sprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 400/23 o pow. 2,1443 ha k. m. 2 obręb Wodna. Nieruchomość położona jest w Trzebini przy ul. Kopalnianej w powiecie chrzanowskim, w województwie małopolskim. Nieruchomość objęta jest Księgą Wieczystą Nr KR1C/00095975/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie - V Wydział Ksiąg Wieczystych. Sprzedaż nieruchomości związana jest z koniecznością ustanowienia nieodpłatnie na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. prawa służebności przesyłu dla urządzeń elektroenergetycznych stanowiących własność TAURON Dystrybucja S.A. posadowionych na zbywanej działce nr 400/23, o treści prawidłowo zabezpieczającej interesy Spółki. Oferowana cena zakupu nieruchomości opisanej powyżej nie może być równa lub niższa niż 146.480,00 PLN netto, (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100). Wadium wynosi 14.648,00 PLN (słownie: czternaście tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych 00/100) Oferty pisemne winny wpłynąć do dnia 09.07.2019 r. do godz. 9:00 do Kancelarii Spółki mieszczącej się przy ul. Małobądzkiej 141 w Będzinie (42-500), pok. 118 Złożenie oferty jest równoznaczne z oświadczeniem oferenta, iż zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. stanowiącej załącznik do ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej. Z Klauzulą można również zapoznać się na stronie https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo Postępowanie przetargowe odbędzie się w dniu 09.07.2019 r. o godz. 10:00 w budynku siedziby TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie przy ul. Małobądzkiej 141 (pokój nr 306). Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu można uzyskać w dni robocze od poniedziałku do czwartku od godz. 8:00 do godz. 15:00, w piątki od godz. 8:00 do godz. 12:30 w Wydziale Organizacji i Administracji Oddziału w Będzinie TAURON Dystrybucja S.A. przy ul. Małobądzkiej 141 pokój nr 313 oraz telefonicznie: Pan Radosław Chromik, tel. 32 766-50-50, 516-110-467 lub mailowo: radoslaw.chromik@tauron-dystrybucja.pl. Szczegółowe informacje o przedmiocie przetargu oraz o warunkach przetargu zostały udostępnione na stronie internetowej: www.tauron-nieruchomosci.pl Pliki do pobrania Oświadczenie Oferenta będącego pracownikiem: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2027 Szczegółowe informacje o przedmiocie ogłoszonego postępowania przetargowego: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2028 Szczegółowe warunki prowadzenia postępowania przetargowego: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2031 Klauzula informacyjna: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/2032 Kontakt: TAURON Dystrybucja SA tel: 32 766-50-50 radoslaw.chromik@tauron-dystrybucja.pl

Lokalizacja

KrajPolska
WojewództwoMałopolskie
MiastoTrzebinia
UlicaKopalniana

Wyślij Zapytanie

Agent prowadzący:TAURON Dystrybucja SA
Telefon do agenta:
pokaż32 766-50-50
Nazwa Biura Nieruchomości:Monitor Urzędowy

Warto sprawdzić podobne oferty:

Back to top
|

Cookies

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.