Cena: 65.000 PLN
Powierzchnia: 1285 m2

Zdziechów

Działki na Sprzedaż

Cena: 65.000 złotych
Cena za m2: 51 złotych

Dodatkowe Informacje

Działki na Sprzedaż, Zdziechów

Cena:65.000 złotych
Cena za m251 złotych
Powierzchnia:1.285 m2
Data modyfikacjimiesiąc temu
Data utworzeniamiesiąc temu
Numer Oferty w biurze35300/3186/OGS
Powierzchnia działki1.285 m2

Opis

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA BURMISTRZ SZYDŁOWCA OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zdziechów gmina Szydłowiec oznaczonej numerem działki 232/3. Do sprzedaży przeznacza się nieruchomość gruntową uwidocznioną w księdze wieczystej RA1S/00013235/5 oznaczoną numerem działki 232/3 o powierzchni 0,1285 ha – cena wywoławcza 65 000,00 zł. (brutto) Ww. działka położona jest na terenie dla, którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Szydłowiec”, uchwalonym przez Radę Miejską w Szydłowcu Uchwałą nr XXXV/248/21 z dnia 22.11.2021 r., działki leżą na obszarze MN - tereny osadnictwa wiejskiego. Burmistrz Szydłowca w drodze decyzji nr 16.2020 z dnia 26.08.2020 r. ustalił na działce nr 232 warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu Rynek Wielki 1, parter – pokój nr 02 w dniu 7 marca 2023 roku o godz. 9:15. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest: - Wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej, na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Iłży Filia w Szydłowcu Nr 23 9129 0001 0099 0900 3317 0021 do dnia 3 marca 2023 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty na konto (wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu w dniu 3 marca 2023 r.). - Złożenie pisemnego oświadczenia bezpośrednio przed przystąpieniem do przetargu do komisji przetargowej o zapoznaniu się z: - warunkami przetargowymi i przyjęciu ich bez zastrzeżeń; - klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia; - stanem prawnym i faktycznym nieruchomości. - Okazanie dowodu tożsamości oraz dowodu wpłaty wadium. - W przypadku wspólności ustawowej wadium na przetarg należy wnieść przez oboje małżonków, ponadto wymagana jest obecność obojga małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składanie oświadczeń związanych z przetargiem. - W przypadku nabycia nieruchomości przez jednego z małżonków będący w związku małżeńskim przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku osobistego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. - W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. - W przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika również przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Treść niniejszego ogłoszenia o przetargu podana została do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie : - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu Pl. Rynek Wielki 1 oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg., ul. Słomiana 17; - na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu http://www.szydlowiec.pl dla mieszkańca, sprzedaż nieruchomości); - w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.szydlowiec.pl (komunikaty i ogłoszenia). Na zbycie ww. nieruchomości został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony w dniu 15 grudnia 2022 r., który zakończył się wynikiem negatywnym. Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, ul. Słomiana 17, tel. 48 617 86 57. Kontakt: Urząd Miasta Szydłowiec tel: 48 617 86 57 urzad@szydlowiec.pl

Lokalizacja

KrajPolska
WojewództwoMazowieckie
MiastoZdziechów

Wyślij Zapytanie

Agent prowadzący:Urząd Miasta Szydłowiec
Telefon do agenta:
pokaż48 617 86 57
Nazwa Biura Nieruchomości:Monitor Urzędowy

Warto sprawdzić podobne oferty:

Back to top
|

Cookies

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.