Cena: 1.500.000 PLN
Powierzchnia: 7733 m2

Jasionka

Działki na Sprzedaż

Cena: 1.500.000 złotych
Cena za m2: 194 złotych

Dodatkowe Informacje

Działki na Sprzedaż, Jasionka

Cena:1.500.000 złotych
Cena za m2194 złotych
Powierzchnia:7.733 m2
Data modyfikacji14 dni temu
Data utworzenia14 dni temu
Numer Oferty w biurze36181/3186/OGS
Powierzchnia działki7.733 m2

Opis

Wójt Gminy Trzebownisko Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2023 r., poz. 344 tj.) ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Jasionce gm. Trzebownisko, woj. podkarpackie, stanowiących własność Gminy Trzebownisko, oznaczonych jako: - działka nr 3367/1 o pow. 0,7733 ha cena wywoławcza 1 500 000,00 zł za całość (netto) + 23% podatek VAT wadium wynosi 150 000,00 zł - działka nr 3367/3 o pow. 1,4698 ha cena wywoławcza 3 000 000,00 zł za całość (netto) + 23% podatek VAT wadium wynosi 300 000,00 zł - kompleks działek nr 3371/2, 3372, 3373,3374/2 o pow. 1,0492 ha cena wywoławcza 2 100 000,00 zł za całość (netto) + 23% podatek VAT wadium wynosi 200 000,00 zł Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Nieruchomości zostały objęte ważnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Jasionka uchwalonym przez Radę Gminy Trzebownisko w dniu 27 czerwca 2022r. Uchwałą nr XLII/407/2022, zgodnie z którym leżą w terenie oznaczonym: działka nr 3367/1- 1MW.U, nr 3367/3- 2MW/U, kompleks działek nr 3371/2, 3372, 3373, 3374/2- 1MN. Nieruchomości nie są obciążone i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań, objęte księgą wieczystą nr KW RZ1Z/00072196/1. Działki sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. Lokalizacja nieruchomości określona jako dobra, działki położone są we wschodniej części miejscowości Jasionka, od północnej strony przylegają do drogi relacji Jasionka- Medynia Łańcucka. Dojazd do działek odbywa się poprzez wydzielone drogi wewnętrzne z drogi powiatowej. Działka nr 3367/1- Północna część działki przylega do drogi asfaltowej, od południa do drogi gruntowej, od wschodu z wydzieloną drogą wewnętrzną, od północnego-zachodu z rowem melioracyjnym. Dojazd z drogi publicznej powiatowej 1376R poprzez drogę wewnętrzną. Północną część działki przecina siec gazowa g150, południową część działki przecinają sieć wodociągowa i kanalizacyjna, działkę przecinają dwie równoległe względem siebie linie elektroenergetyczne oraz zlokalizowane są dwa pojedyncze słupy elektroenergetyczne. Przed wykonaniem inwestycji należy wykonać badanie geologiczne gruntu. Działka znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z mapą zagrożenia powodziowego. Działka nr 3367/3- Północna część działki przylega do drogi asfaltowej, od południa do drogi gruntowej, od wschodu i zachodu z wydzielonymi drogami wewnętrznymi. Dojazd z drogi publicznej powiatowej 1376R poprzez drogę wewnętrzną. Północną część działki przecina sieć gazowa g150, południową część działki przecinają sieć wodociągowa i kanalizacyjna, działkę przecinają dwie równoległe względem siebie linie elektroenergetyczne, w południowo- wschodniej części działki stoją obok siebie dwa słupy elektroenergetyczne typu „As”. Przed wykonaniem inwestycji należy wykonać badanie geologiczne gruntu. Działka znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z mapą zagrożenia powodziowego. Kompleks działek nr 3371/2, 3372, 3373, 3374/2- Północna część kompleksu przylega do drogi asfaltowej, od południa i zachodu do dróg gruntowych, od wschodu z terenami podobnymi. Dojazd z drogi publicznej powiatowej poprzez drogę wewnętrzną. Południową część nieruchomości przecinają sieć wodociągowa i kanalizacyjna, kompleks przecinają dwie równoległe względem siebie linie elektroenergetyczne, w południowej części kompleksu stoją obok siebie dwa słupy elektroenergetyczne. Przed wykonaniem inwestycji należy wykonać badanie geologiczne gruntu. Działka znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z mapą zagrożenia powodziowego. *Informacje dodatkowe: Nieruchomości posiadają możliwość uzbrojenia. Szczegóły dotyczące rozbudowy sieci zostaną zawarte w warunkach rozbudowy sieci wod. kan. po określeniu przez Inwestora szczegółowego zapotrzebowania ilościowego na dostawę wody i odbiór ścieków. Koszt wpięcia do sieci pokrywa Inwestor. Nieruchomości znajdują się w bezpośredniej bliskości lub w zakresie oddziaływania inwestycji pn. „Budowa linii kolejowej nr 58 Łętownia- Rzeszów” wariant W2. Przetarg odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2023r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Trzebownisku. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest uiszczenie wadium, które należy wpłacić w pieniądzu polskim przelewem na konto Gminy Trzebownisko w Banku Spółdzielczym w Jasionce Nr 24 9191 0000 2001 0000 0143 0062 do dnia 31 lipca 2023r. włącznie (liczy się termin wpływu na rachunek bankowy). W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko wpłacającego lub nazwę oraz nr działki. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w podanym miejscu i w terminie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Trzebownisko, w miejscowości Jasionka, na stronie internetowej www.bip.trzebownisko.pl oraz w prasie. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Trzebownisku, tel. (017) 77- 13- 714, 713. Wójt Gminy Trzebownisko Kontakt: Urząd Gminy Trzebownisko tel: (017) 77- 13- 714 poczta@trzebownisko.pl

Lokalizacja

KrajPolska
WojewództwoPodkarpackie
MiastoJasionka

Wyślij Zapytanie

Agent prowadzący:Urząd Gminy Trzebownisko
Telefon do agenta:
pokaż(017) 77- 13- 714
Nazwa Biura Nieruchomości:Monitor Urzędowy

Warto sprawdzić podobne oferty:

Back to top
|

Cookies

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.