Szczawno-Zdrój, , ul. Józefa Łączyńskiego

Dzialki na sprzedaz

Cena: 1.500.000 złotych
Cena za m2: 333 złotych
Szerokość: 31 m.
Powierzchnia: 4499.00 m2

Opis

BURMISTRZ SZCZAWNA-ZDROJU na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.2147 ze zm..) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1490), Zarządzenia nr 98/2017 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 24.08.2017 r. OGŁASZA pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju przy ul. Józefa Łączyńskiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 763/34 o pow. 0,4499 ha, objętej księgą wieczystą nr SW1W/00092257/6 Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolem: „Bp”– jako zurbanizowane tereny niezabudowane. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawno Zdrój (Uchwała Nr XLVI/17/98 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 8 czerwca 1998 r. z późn. zm.) nieruchomość leży na obszarze oznaczonym jako strefa zorganizowanej działalności gospodarczej oraz strefa mieszkaniowa. Zgodnie z decyzją Burmistrza Szczawna-Zdroju Nr 18/2013 z dnia 14.06.2013 r. o warunkach zabudowy dla zamierzenia pn.: „budowa budynku handlowo-usługowego z parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą oraz wolno stojącym totemem reklamowym, na działce o nr ewid. 763/34, 763/11 przy ul. J. Łaczyńskiego w Szczawnie-Zdroju.” Cena wywoławcza nieruchomości: 1.500.000,- zł + podatek VAT 23% Przetarg odbędzie się dnia 19 stycznia 2018 roku o godz.10.00, w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 150.000,- zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych/ na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój - PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264. Wadium winno zostać uznane na rachunku gminy w dniu 15 stycznia 2018 r. Uwagi dodatkowe: - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, - wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedającego, - wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu, - koszty transakcji ponosi strona kupująca, - termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przetargu, - cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, - nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami i roszczeniami osób trzecich. Z dniem 09.10.2017 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. - nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – dz. nr 763/2 ul. Józefa Łączyńskiego Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 37 w Urzędzie Miejskim Szczawna-Zdroju ul. T. Kościuszki 17, tel. 74 849-39-37, 74 849-39-38 Burmistrz Szczawna-Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionych przyczyn. Szczawno-Zdrój 2017-11-06 Kontakt: Urząd Miasta Szczawno-Zdrój tel: 74/ 849-39-37 promocja@szczawno-zdroj.pl

Dodatkowe Informacje

Data modyfikacji 2017-11-08
Numer Oferty w biurze 17507/3186/OGS
Forma własności Własność
Typ kuchni Oddzielna
Typ budynku Apartamentowiec
Powierzchnia działki 4.499 m2.
Szerokość działki 31 m.

Lokalizacja

Kraj:
Polska
Województwo:
Dolnośląskie
Miasto:
Szczawno-Zdrój
Ulica:
Józefa Łączyńskiego

Kontakt

Dane Kontaktowe:

Nazwa Biura Nieruchomości:
Amk Portal Sp. Z O.o.
Agent prowadzący:
Urząd Miasta Szczawno-Zdrój
Mail:
promocja@szczawno-zdroj.pl
Telefon do agenta:
74/ 849-39-37

Wyślij Zapytanie

You have reached the limit

Warto sprawdzić podobne oferty:

Dolnośląskie Szczawno-Zdrój Józefa Łączyńskiego

Cena: 1.150.000 złotych

Metraż: 5834.00 m2

Dzialki na Sprzedaz

Dolnośląskie Szczawno-Zdrój Józefa Łączyńskiego

Cena: 1.400.000 złotych

Metraż: 4499.00 m2

Dzialki na Sprzedaz

Back to top |