Cena: 20.000 PLN
Powierzchnia: 737 m2

Borki

Działki na Sprzedaż

Cena: 20.000 złotych
Cena za m2: 27 złotych

Dodatkowe Informacje

Działki na Sprzedaż, Borki

Cena:20.000 złotych
Cena za m227 złotych
Powierzchnia:737 m2
Data modyfikacji6 dni temu
Data utworzenia6 dni temu
Numer Oferty w biurze24705/3186/OGS
Powierzchnia działki737 m2

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Świętajno w pow. oleckim ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: 1) nieruchomości gruntowej niezabudowanej, z prawem zabudowy, oznaczonej nr 110, o powierzchni 0,0737 ha, położonej w obrębie Borki, gm. Świętajno, o urządzonej KW OL1C/00007000/0 w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 20 000,00 zł. Wadium wynosi 2 000,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka ta oznaczona jest na rysunku planu symbolem 7 ML o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę letniskową. Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT – 23%. Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2019r. o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Gminy, pok. nr 11. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy BS Olecko Oddz. Świętajno Nr 64 9339 0006 0010 0100 0707 0044 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 14 listopada 2019r., nastąpiło uznanie rachunku bankowego. W tytule wpłat wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa – obojga małżeństwa. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej: - dowód wpłaty wadium, - dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo – dowód osobisty, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna, - stosowne pełnomocnictwo – pełnomocnicy uczestników przetargu. Wpłacone wadium zostanie: - zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg, - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu. Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu należy wpłacić na wyżej podane konto najpóźniej przed dniem podpisania umowy notarialnej. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Odstąpienie od przeniesienia prawa własności w formie aktu notarialnego w ustalonym dniu i godzinie z przyczyn nieuzasadnionych przez nabywcę spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym. Organizator przetargu może: - od chwili rozpoczęcia odstąpić od jego przeprowadzania z przyczyn uzasadnionych, - odstąpić od zawarcia umowy notarialnej w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa. Koszty czynności notarialnych, opłaty sądowe oraz ewentualnego wznowienia granic ponosi nabywca. Świętajno, dnia 9 października 2019r. Kontakt: Urząd Gminy Świętajno tel: 087 521 54 20 ug@swietajno.pl

Lokalizacja

KrajPolska
WojewództwoWarmińsko-Mazurskie
MiastoBorki

Wyślij Zapytanie

Agent prowadzący:Urząd Gminy Świętajno
Telefon do agenta:
pokaż087 521 54 20
Nazwa Biura Nieruchomości:Monitor Urzędowy

Warto sprawdzić podobne oferty:

Back to top
|

Cookies

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.