Cena: 93.015 PLN
Powierzchnia: 759 m2

Bierzglinek

Działki na Sprzedaż

Cena: 93.015 złotych
Cena za m2: 123 złotych

Dodatkowe Informacje

Działki na Sprzedaż, Bierzglinek

Cena:93.015 złotych
Cena za m2123 złotych
Powierzchnia:759 m2
Data modyfikacji29 dni temu
Data utworzenia29 dni temu
Numer Oferty w biurze31830/3186/OGS
Powierzchnia działki759 m2

Opis

Wyciąg z ogłoszenia I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż części nieruchomości Zgodnie z §6 ust. 4 i 5a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213) Zarząd Powiatu Wrzesińskiego ogłasza I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż części nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Powiatu Wrzesińskiego Miejsce i termin przetargów: Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Fryderyka Chopina 10, pok. 112 31 stycznia 2022 roku Godzina przetargu: 10:00 Oznaczenie geodezyjne: Bierzglinek, dz. nr 139/82 Bierzglinek, dz. nr 139/91 Powierzchnia działek [ha]: 0,0757 0,0002 Łączna powierzchnia działek [ha]: 0,0759 Księga wieczysta: PO1F/00028460/8 Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatwierdzona uchwałą nr XXIV/224/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2021 roku działki ewidencyjne przeznaczone są pod obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Burmistrz Miasta i Gminy Września dnia 28 czerwca 2021 roku wydał decyzję znak WGA.6730.143.2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, przewidzianej do realizacji na przedmiotowym obszarze. Cena wywoławcza: 93 015,00 zł + VAT Wadium: 5 800,00 zł Godzina przetargu: 10:30 Oznaczenie geodezyjne: Bierzglinek, dz. nr 139/83 Bierzglinek, dz. nr 139/92 Powierzchnia działek [ha]: 0,0527 0,0014 Łączna powierzchnia działek [ha]: 0,0541 Księga wieczysta: PO1F/00028460/8 Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatwierdzona uchwałą nr XXIV/224/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2021 roku działki ewidencyjne przeznaczone są pod obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Burmistrz Miasta i Gminy Września dnia 28 czerwca 2021 roku wydał decyzję znak WGA.6730.143.2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, przewidzianej do realizacji na przedmiotowym obszarze. Cena wywoławcza: 79 121,00 zł + VAT Wadium: 4 900,00 zł Godzina przetargu: 11:00 Oznaczenie geodezyjne: Bierzglinek, dz. nr 139/84 Bierzglinek, dz. nr 139/93 Powierzchnia działek [ha]: 0,0509 0,0013 Łączna powierzchnia działek [ha]: 0,0522 Księga wieczysta: PO1F/00028460/8 Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatwierdzona uchwałą nr XXIV/224/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2021 roku działki ewidencyjne przeznaczone są pod obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Burmistrz Miasta i Gminy Września dnia 28 czerwca 2021 roku wydał decyzję znak WGA.6730.143.2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, przewidzianej do realizacji na przedmiotowym obszarze. Cena wywoławcza: 76 343,00 zł + VAT Wadium: 4 700,00 zł Godzina przetargu: 11:30 Oznaczenie geodezyjne: Bierzglinek, dz. nr 139/85 Bierzglinek, dz. nr 139/94 Powierzchnia działek [ha]: 0,0682 0,0019 Łączna powierzchnia działek [ha]: 0,0701 Księga wieczysta: PO1F/00028460/8 Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatwierdzona uchwałą nr XXIV/224/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2021 roku działki ewidencyjne przeznaczone są pod obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Burmistrz Miasta i Gminy Września dnia 28 czerwca 2021 roku wydał decyzję znak WGA.6730.143.2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, przewidzianej do realizacji na przedmiotowym obszarze. Cena wywoławcza: 102 521,00 zł + VAT Wadium: 6 400,00 zł Godzina przetargu: 12:00 Oznaczenie geodezyjne: Bierzglinek, dz. nr 139/86 Bierzglinek, dz. nr 139/95 Powierzchnia działek [ha]: 0,0646 0,0020 Łączna powierzchnia działek [ha]: 0,0666 Księga wieczysta: PO1F/00028460/8 Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatwierdzona uchwałą nr XXIV/224/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2021 roku działki ewidencyjne przeznaczone są pod obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Burmistrz Miasta i Gminy Września dnia 28 czerwca 2021 roku wydał decyzję znak WGA.6730.143.2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, przewidzianej do realizacji na przedmiotowym obszarze. Cena wywoławcza: 97 403,00 zł + VAT Wadium: 6 000,00 zł Godzina przetargu: 12:30 Oznaczenie geodezyjne: Bierzglinek, dz. nr 139/87 Bierzglinek, dz. nr 139/96 Powierzchnia działek [ha]: 0,0440 0,0015 Łączna powierzchnia działek [ha]: 0,0455 Księga wieczysta: PO1F/00028460/8 Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatwierdzona uchwałą nr XXIV/224/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2021 roku działki ewidencyjne przeznaczone są pod obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Burmistrz Miasta i Gminy Września dnia 28 czerwca 2021 roku wydał decyzję znak WGA.6730.143.2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, przewidzianej do realizacji na przedmiotowym obszarze. Cena wywoławcza: 66 544,00 zł + VAT Wadium: 4 100,00 zł Godzina przetargu: 13:00 Oznaczenie geodezyjne: Bierzglinek, dz. nr 139/88 Bierzglinek, dz. nr 139/97 Powierzchnia działek [ha]: 0,0586 0,0020 Łączna powierzchnia działek [ha]: 0,0606 Księga wieczysta: PO1F/00028460/8 Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatwierdzona uchwałą nr XXIV/224/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2021 roku działki ewidencyjne przeznaczone są pod obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Burmistrz Miasta i Gminy Września dnia 28 czerwca 2021 roku wydał decyzję znak WGA.6730.143.2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, przewidzianej do realizacji na przedmiotowym obszarze. Cena wywoławcza: 88 628,00 zł + VAT Wadium: 5 500,00 zł Godzina przetargu: 13:30 Oznaczenie geodezyjne: Bierzglinek, dz. nr 139/89 Bierzglinek, dz. nr 139/98 Powierzchnia działek [ha]: 0,0512 0,0036 Łączna powierzchnia działek [ha]: 0,0548 Księga wieczysta: PO1F/00028460/8 Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatwierdzona uchwałą nr XXIV/224/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2021 roku działki ewidencyjne przeznaczone są pod obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Burmistrz Miasta i Gminy Września dnia 28 czerwca 2021 roku wydał decyzję znak WGA.6730.143.2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, przewidzianej do realizacji na przedmiotowym obszarze. Cena wywoławcza: 67 157,00 zł + VAT Wadium: 4 200,00 zł Godzina przetargu: 14:00 Oznaczenie geodezyjne: Bierzglinek, dz. nr 139/90 Bierzglinek, dz. nr 139/99 Powierzchnia działek [ha]: 0,0546 0,0037 Łączna powierzchnia działek [ha]: 0,0582 Księga wieczysta: PO1F/00028460/8 Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Września, zatwierdzona uchwałą nr XXIV/224/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 28 maja 2021 roku działki ewidencyjne przeznaczone są pod obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Burmistrz Miasta i Gminy Września dnia 28 czerwca 2021 roku wydał decyzję znak WGA.6730.143.2021 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, przewidzianej do realizacji na przedmiotowym obszarze. Cena wywoławcza: 71 324,00 zł + VAT Wadium: 4 400,00 zł Termin wpłacenia wadium: do dnia 26 stycznia 2022 roku 1. Przetargi odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni przy ulicy Fryderyka Chopina 10, pok. 112. 2. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego we Wrześni nr 44 9681 0002 0000 3127 2000 0080 w taki sposób, aby do wskazanego dnia wpłacenia wadium, pieniądze znajdowały się na rachunku bankowym tut. Starostwa. 3. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego we Wrześni oraz opublikowane na stronie www.wrzesnia.powiat.pl oraz BIP-ie. 4. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży można uzyskać pod nr telefonu 61 640 45 38. STAROSTA /-/ Dionizy Jaśniewicz Kontakt: Starostwo Powiatowe we Wrześni tel: 61 640 45 38 starostwo@wrzesnia.powiat.pl

Lokalizacja

KrajPolska
WojewództwoWielkopolskie
MiastoBierzglinek

Wyślij Zapytanie

Agent prowadzący:Starostwo Powiatowe we Wrześni
Telefon do agenta:
pokaż61 640 45 38
Nazwa Biura Nieruchomości:Monitor Urzędowy

Warto sprawdzić podobne oferty:

Back to top
|

Cookies

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.