Cena: 396.000 PLN
Powierzchnia: 2107 m2

Ostrów Wielkopolski

Działki na Sprzedaż

Cena: 396.000 złotych
Cena za m2: 188 złotych

Dodatkowe Informacje

Działki na Sprzedaż, Ostrów Wielkopolski

Cena:396.000 złotych
Cena za m2188 złotych
Powierzchnia:2.107 m2
Data modyfikacji20 dni temu
Data utworzenia20 dni temu
Numer Oferty w biurze31162/3186/OGS
Powierzchnia działki2.107 m2

Opis

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Batorego 35, 63-400 Ostrów Wielkopolski, ogłasza publiczny przetarg ustny (licytację) na sprzedaż nieruchomości położonych w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Batorego i Lotniczej, ujawnionych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim pod numerem KW KZ1W/00022175/5, stanowiących następujące działki ewidencyjne: 1) działki zabudowane oznaczone numerami 79/3 i 79/32, obejmujące prawo użytkowania wieczystego gruntów o łącznej powierzchni 2.107 m2 oraz zabudowę: zbiornik przeciwpożarowy żelbetowy o pojemności 200 m3 wraz ze studnią wierconą dostarczającą wodę do zbiorników ppoż. o głębokości 31 m, elektroenergetyczne sieci wewnątrzzakładowe, przewody sieci kanalizacyjnej i wodnej, ulice i place, ogrodzenia – cena wywoławcza 396.000,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto/brutto, wadium 39.600 zł (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych), minimalne postąpienie 5.000 zł (pięć tysięcy złotych); 2) działka zabudowana oznaczona numerem 79/33, obejmująca prawo użytkowania wieczystego gruntów o łącznej powierzchni 2.230 m2 oraz zabudowę: budynek stacji paliw o powierzchni użytkowej 36 m2 wraz z wiatą nad dystrybutorami o powierzchni zabudowy 192 m2 oraz 6 szt. zbiorników paliw (pojemność: 5 x 20 m3 i 1 x 10 m3), w tym 5 szt. wyłączonych z użytkowania (4 x 20 m3 i 1 x 10 m3), elektroenergetyczne sieci wewnątrzzakładowe, przewody sieci kanalizacyjnej i wodnej, przewody sieci kanalizacyjnej, ulice i place, ogrodzenia – cena wywoławcza 628.000,00 zł (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) netto/brutto, wadium 62.800 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset złotych), minimalne postąpienie 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych); 3) działka zabudowana oznaczona numerem 79/30, obejmująca prawo użytkowania wieczystego gruntów o powierzchni 1.342 m2 oraz zabudowę: budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 493 m2 wraz z rampą oraz budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 94 m2, elektroenergetyczne sieci wewnątrzzakładowe, przewody sieci kanalizacyjnej i wodnej, przewody sieci rozdziału ciepła, przewody sieci kanalizacyjnej, ulice i place – cena wywoławcza 801.000,00 zł (osiemset jeden tysięcy złotych) netto/brutto, wadium 80.100 zł (osiemdziesiąt tysięcy sto złotych), minimalne postąpienie 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych); 4) działka zabudowana oznaczona numerem 79/31, obejmująca prawo użytkowania wieczystego gruntów o powierzchni 11.399 m2 oraz zabudowę: budynek stacji obsługi pojazdów o powierzchni użytkowej 2.864 m2 wraz z budynkiem lakierni i wentylatorni o powierzchni użytkowej 289 m2 oraz budynkiem szatni i umywalni o powierzchni użytkowej 156 m2, elektroenergetyczne sieci wewnątrzzakładowe, przewody sieci kanalizacyjnej i wodnej, przewody sieci rozdziału ciepła, przewody sieci kanalizacyjnej, ulice i place – cena wywoławcza 5.586.000,00 zł (pięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto/brutto, wadium 558.600 zł (pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych), minimalne postąpienie 60.000 zł (sześćdziesiąt tysięcy złotych). Na działce nr 79/3 znajduje się nie podlegająca sprzedaży stacja transformatorowni, będąca własnością przedsiębiorstwa energetycznego. Nieruchomości można oglądać w dni robocze w okresie od 23 września do 13 października 2021 r. w godz. od 8:00 do 14:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu ze sprzedającym. Licytacja odbędzie się w dniu 14 października 2021 r. od godz. 11:00 w siedzibie sprzedającego przy ul. Batorego 35 w Ostrowie Wielkopolskim. Oferent przystępujący do licytacji w sposób dorozumiany wyraża zgodę na warunki przetargu określone w niniejszym obwieszczeniu. Oferent jest obowiązany okazać na żądanie licytatora dokument stwierdzający tożsamość, a w sytuacji występowania w imieniu jednostki organizacyjnej – także odpis aktualny z rejestru sądowego albo zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, a w razie potrzeby także dokument wykazujący upoważnienie do działania w imieniu oferenta. Oferent jest zobowiązany wpłacić w odpowiedniej wysokości wadium za nieruchomość, na którą zamierza złożyć ofertę (oznaczając ją odpowiednio w tytule przelewu), na następujące konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. nr 05 1090 1160 0000 0000 1600 9371. Wadium powinno być uznane przez bank sprzedającego przed wywołaniem licytacji. Oferent, który nie wniesie w tym terminie wadium, nie zostanie dopuszczony do czynnego udziału w licytacji. Wpłacone wadia przepadną na rzecz sprzedającego, gdy żaden z oferentów dopuszczonych do czynnego udziału w licytacji nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium wpłacone przez oferenta, którego oferta nie zostanie przyjęta, podlega zwrotowi niezwłocznie po udzieleniu przybicia. Wadium wpłacone przez oferenta, któremu udzielono przybicia (tj. nabywcę), będzie zarachowane na poczet ceny. Nabywca utraci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium, które przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli: - w terminie do 28 października 2021 r. uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na warunkach wynikających z niniejszego obwieszczenia i wyniku licytacji albo - przed zawarciem umowy sprzedaży nie zapłaci przelewem na podane przez sprzedającego konto bankowe pozostałej części ceny. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości. Oferta wybrana w trakcie licytacji jest wiążąca do 4 listopada 2021 r. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu w każdym czasie i bez podania przyczyny. Sprzedający ma obowiązek unieważnienia przetargu w przypadku naruszenia przepisów prawnych. Dodatkowe informacje można uzyskać w dni robocze w godz. od 7:30 do 14:30 pod nr tel. 604 563 221 lub 535 400 390. Kontakt: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o. tel: 604 563 221 lub 535 400 390 dyrekcja@pks.ostrowwlkp.pl

Lokalizacja

KrajPolska
WojewództwoWielkopolskie
MiastoOstrów Wielkopolski

Wyślij Zapytanie

Agent prowadzący:Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim sp. z o.o.
Telefon do agenta:
pokaż604 563 221 lub 535 400 390
Nazwa Biura Nieruchomości:Monitor Urzędowy

Warto sprawdzić podobne oferty:

Back to top
|

Cookies

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.