Cena: 495.000 PLN
Powierzchnia: 324.6 m2

Mogielnica, Rynek

Lokale na Sprzedaż

Cena: 495.000 złotych
Cena za m2: 1.525 złotych

Dodatkowe Informacje

Lokale na Sprzedaż, Mogielnica, Rynek

Cena:495.000 złotych
Cena za m21.525 złotych
Powierzchnia:325 m2
Data modyfikacjimiesiąc temu
Data utworzeniamiesiąc temu
Numer Oferty w biurze6563/3186/OOS
Powierzchnia działki546 m2

Opis

O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica o g ł a s z a VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Mogielnica, ul Rynek 15 Nieruchomość zabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym działek: nr 527/1 i nr 527/2 o łącznej powierzchni 546m 2, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu prowadzi księgę wieczystą RA1G/00002254/3 Nieruchomość gruntowa zabudowana zlokalizowana jest w centrum miasta Mogielnica przy ul. Rynek 15 . Działka zabudowana jest budynkiem murowanym usługowym dwukondygnacyjnym podpiwniczonym o wymiarach zewnętrznych 20,80mbx9,60mb - powierzchni zabudowy - 199,68 m 2 - powierzchnia użytkowa - 324,60 m2 Budynek wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, odgromową. Ogrzewanie centralne na gaz. Budynek wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mogielnica z fragmentami obszaru sołectw Izabelin-Górki i Miechowice zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Mogielnicy XLII/333/2006 z dnia 21.07.2006r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 194 z 2006r.) działki znajdują się na terenach uzupełnienia i modernizacji kwartału zwartej zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej- symbol planu F.5.2.MN/U. Do chwili obecnej Rada Miejska w Mogielnicy nie podjęła uchwały o ustanowieniu obszaru rewitalizacji. Teren F5.2 MN/U – obszar objęty ścisłą strefą ochrony konserwatorskiej i strefą ingerencji konserwatorskiej. W budynku znajduje się pomieszczenie, w którym zlokalizowane są urządzenia przesyłowe firmy „Orange” oraz „instalacja radiowego dostępu do Internetu (maszt antenowy oraz szafa serwerowa firmy Basnet)”. Przed Sądem Rejonowym w Grójcu toczy się postępowanie z wniosku Orange o ustanowienie służebności przesyłu dla urządzeń tej firmy zlokalizowanych w budynku. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 495.000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) Wadium - 49.500,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych). Przetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2019r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Mogielnicy ul. Rynek 1 pok. nr 39. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1. Wniesienie wadium w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica : BS Piaseczno Filia Mogielnica 14 8002 0004 0045 9938 2021 0001 Odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 27 maja 2019r., wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu. 2. Okazanie komisji przetargowej : dowodu wpłaty wadium z podanym numerem działki, dowodu tożsamości, aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku osoby prawnej lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. 3. Posiadanie zezwolenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości przez cudzoziemców. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Szczegółowe warunki przetargu zawarte zostaną w regulaminie przetargu. Burmistrz Gminy i Miasta Mogielnica może odwołać przetarg z ważnych powodów, o czym powiadomi niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu. Ogłoszenie o przetargu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu a także na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Mogielnica bip.mogielnica.pl Przetargi w dniu 12 kwietnia 2018r., 17 lipca 2018r., 27 września 2018r., 11 grudnia 2018r., 14 marca 2019r. zakończyły się wynikiem negatywnym. dr Sławomir Chmielewski Mogielnica, dnia 28.03.2019r.. Sporządziła: Inspektor -Małgorzata Sierajewska tel. 48/6635149 wew. 36 e-mail: gospodarkagruntami@mogielnica.pl Kontakt: Urząd Miasta i Gminy Mogielnica tel: 48/663 51 49 wew. 36 gospodarkagruntami@mogielnica.pl

Lokalizacja

KrajPolska
WojewództwoMazowieckie
MiastoMogielnica
UlicaRynek

Wyślij Zapytanie

Agent prowadzący:Urząd Miasta i Gminy Mogielnica
Telefon do agenta:
pokaż48/663 51 49 wew. 36
Nazwa Biura Nieruchomości:Monitor Urzędowy

Warto sprawdzić podobne oferty:

Back to top
|

Cookies

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.