Cena: 23.804.691 PLN
Powierzchnia: 3485 m2

Warszawa, Modlińska

Lokale na Sprzedaż

Cena: 23.804.691 złotych
Cena za m2: 6.831 złotych

Dodatkowe Informacje

Lokale na Sprzedaż, Warszawa, Modlińska

Cena:23.804.691 złotych
Cena za m26.831 złotych
Powierzchnia:3.485 m2
Data modyfikacjimiesiąc temu
Data utworzeniamiesiąc temu
Numer Oferty w biurze6523/3186/OOS
Powierzchnia działki14.847 m2

Opis

OGŁOSZENIE Informacyjne Syndyk Masy Upadłości CEZEX sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, Informuje, że posiada do sprzedaży n/w nieruchomość zaś jej sprzedaż może nastąpić w drodze przetargu po uzyskaniu zgody w formie Uchwały Rady Wierzycieli I. Przedmiotem sprzedaży będzie nieruchomość opisana w operacie szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego Jana Zambrzyckiego uzupełnionym aneksem w zakresie ujawnionych utrudnień odnośnie dostępu do nieruchomości od strony ulicy Modlińskiej. 1. prawo użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ulicy Modlińskiej 6 składającej się z działek gruntu o numerze ew. 12/9 o powierzchni 2 844 m2, 12/10 o powierzchni 7 088 m² oraz 12/11 o powierzchni 4 915 m² o łącznej powierzchni 14 847 m² wraz z prawem własności naniesień na nich zlokalizowanych, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA3M/00402515/9; 2. urządzenia i ruchomości stanowiące części składowe budynku lub znajdujące się na terenie nieruchomości; 3. prawo własności znaków towarowych; II. Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości i ruchomości mogą uzyskać szczegółowe informacje u syndyka w Warszawie przy ul. Modlińskiej 6 Cezex Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej pod numerem telefonu (22) 597 60 66 lub (22) 597 61 52 w dni powszednie w godz. 10.00 do 15.00, jak również po uprzednim uzgodnieniu można dokonać oględzin nieruchomości w Warszawie przy ulicy Modlińskiej 6. Osobą upoważnioną do udzielenia informacji i prezentacji nieruchomości i ruchomości jest Pani Agnieszka Andryszewska tel. 512 363 428; III. Cena wywoławcza w ostatnim przetargu wynosiła 23.804.691,- zł netto (dwadzieścia trzy miliony osiemset cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych). IV. Każdy zainteresowany w/w nieruchomością może składać ofertę do syndyka na jej zakup ze wskazaniem oferowanej ceny jednak jej sprzedaż nastąpi w drodze przetargu po uzyskaniu zgody Rady Wierzycieli na jej sprzedaż z określeniem warunków sprzedaży. V. Oferta w przypadku ogłoszenia przetargu powinna zawierać: a. pełne dane oferenta - imię i nazwisko lub firmę, miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy, b. oferowaną cenę (dokładne oznaczenie kwoty) równą co najmniej cenie wywoławczej. c. podpisy osób umocowanych do reprezentacji oferenta, d. aktualny odpis z KRS-u lub ewidencji podmiotów gospodarczych (w przypadku przedsiębiorców), e. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane; f. Oferta musi zawierać oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym i prawnym nieruchomości i jego składnikami i nie ma do nich żadnych uwag. VI. Wszyscy zainteresowani przedmiotową nieruchomością mogą składać oferty na jej zakup do syndyka CEZEX Sp. z o.o. ul. Modlińska 6; 03-216 Warszawa, jednak przyjęcie oferty może nastąpić jedynie w drodze przetargu, jaki zostanie ogłoszony po uzyskaniu zezwolenia Rady Wierzycieli. VII. Ogłoszenie przetargu nastąpi po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Wierzycieli na jego ogłoszenie określając ostateczną cenę wywoławczą, termin składania ofert, warunki przetargu, wysokość wadium oraz termin jego rozstrzygnięcia. VIII. Do przetargu nie będą dopuszczeni oferenci, których oferty nie będą spełniały wymogów przetargu, jak również oferty zawierające zastrzeżenia czy warunki. IX. Kupujący nieruchomość i ruchomości nabędzie je w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego [art. 317 puin]. X. Integralną częścią ogłoszenia przetargowego będą warunki przetargu określone w regulaminie przetargu zatwierdzone przez Sędziego Komisarza lub Radę Wierzycieli z którymi każdy oferent będzie mógł się zapoznać w biurze Syndyka w Warszawie ul. Modlińska 6 (IV piętro). Kontakt: CEZEX sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej tel: 512 363 428 aandryszewska@cezex.pl

Lokalizacja

KrajPolska
WojewództwoMazowieckie
MiastoWarszawa
UlicaModlińska

Wyślij Zapytanie

Agent prowadzący:CEZEX sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Telefon do agenta:
pokaż512 363 428
Nazwa Biura Nieruchomości:Monitor Urzędowy

Warto sprawdzić podobne oferty:

Back to top
|

Cookies

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.