Cena: 1.080.400 PLN
Powierzchnia: 547 m2

Psarskie, Bzowa

Lokale na Sprzedaż

Cena: 1.080.400 złotych
Cena za m2: 1.975 złotych

Dodatkowe Informacje

Lokale na Sprzedaż, Psarskie, Bzowa

Cena:1.080.400 złotych
Cena za m21.975 złotych
Powierzchnia:547 m2
Data modyfikacji24 dni temu
Data utworzenia24 dni temu
Numer Oferty w biurze9653/3186/OOS
Powierzchnia działki1.915 m2

Opis

Obwieszczenie o sprzedaży Syndyk masy upadłości Krystyny Malickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Krystyna Malicka Piekarnictwo – Cukiernictwo w Psarskiem (NIP: 7851224861) oraz syndyk masy upadłości Zdzisława Woszczka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Działalność Handlowa Piekarnictwo – Cukiernictwo Zdzisław Woszczek w Psarskiem (NIP: 7851203675) ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert sprzedaż udziału wielkości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami o charakterze produkcyjnym i handlowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonej w Psarskiem przy ul. Bzowej 58, nr działki 132/7 stanowiącego składnik masy upadłości Krystyny Malickiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Krystyna Malicka Piekarnictwo – Cukiernictwo w Psarskiem (NIP: 7851224861) oraz udział wielkości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami o charakterze produkcyjnym i handlowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonej w Psarskiem przy ul. Bzowej 58, nr działki 132/7 stanowiącego składnik masy upadłości Zdzisława Woszczka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Działalność Handlowa Piekarnictwo – Cukiernictwo Zdzisław Woszczek w Psarskiem (NIP: 7851203675) tj. prawa własności ww. nieruchomości łącznie za cenę nie niższą niż 1.080.400,00 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100) netto. Nadto, równolegle prowadzona jest również sprzedaż pakietu środków trwałych w postaci towarów (maszyny, urządzenia, piece), a także wyposażenie piekarni i sklepu, zmagazynowane w Śremie - Psarskiem przy ul. Bzowej 58, szczegółowo opisane w Opinii z dnia 18 listopada 2021 roku, sporządzonej przez biegłego sądowego Macieja Wituskiego za cenę nie niższą niż 11.224,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote) netto. Wyciąg z Regulaminu sprzedaży: 1. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2024 roku w kancelarii Syndyka GRENDA - Restrukturyzacja Sp. z o. o. 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 bądź przesłać listem poleconym na ww. adres Kancelarii. 2. Decydująca jest data wpływu oferty do kancelarii Syndyka. Oferta, która wpłynęła do kancelarii po terminie zostanie odrzucona. 3. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do kancelarii Syndyka Masy Upadłości – GRENDA - Restrukturyzacja Sp. z o. o. pod adresem: 61-729 Poznań, ul. Młyńska 5a/1 wraz z podaniem sygnatury akt: XI GUP 655/21, XI GUP 636/21 wraz z odpowiednim dopiskiem. 4. Oferta powinna zawierać w szczególności dokładne oznaczenie składającego ofertę oraz oferowaną cenę. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi wynikające z Regulaminu sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert. 5. Warunkiem złożenia oferty jest wpłata wadium zgodnie z Regulaminem sprzedaży. 6. Operat szacunkowy dotyczący nieruchomości, wycena środków trwałych oraz Regulaminy sprzedaży w pełnej wersji dostępny jest do wglądu w kancelarii Syndyka bądź poprzez przesłanie drogą mailową w wersji pdf. 7. Istnieje możliwość oględzin nieruchomości pod warunkiem uprzedniego uzgodnienia terminu spotkania. 8. Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 61 670 73 73 od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00 bądź mailowo pod adresem: biuro@kancelariagrenda.pl. 9. Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo bezodszkodowawczego odstąpienia od procedury konkursowej lub sprzedaży, w całości lub części, w każdym czasie, na każdym etapie, bez podania przyczyny. Kontakt: GRENDA - Restrukturyzacja Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu tel: 61 670 73 73 biuro@kancelariagrenda.pl

Lokalizacja

KrajPolska
WojewództwoWielkopolskie
MiastoPsarskie
UlicaBzowa

Wyślij Zapytanie

Agent prowadzący:GRENDA - Restrukturyzacja Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
Telefon do agenta:
pokaż61 670 73 73
Nazwa Biura Nieruchomości:Monitor Urzędowy

Warto sprawdzić podobne oferty:

Back to top
|

Cookies

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.