Kiełpino, , ul. Krzywa

Domy na Sprzedaż

Cena: 149.778 złotych
Cena za m2: 965 złotych
Powierzchnia: 155.16 m2
pokoje: 3

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym W KARTUZACH RYSZARD PRYZMONT Kancelaria Komornicza w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul.Jeziorna 2 tel. 58 681 18 68 e-mail: kartuzy.pryzmont@komornik.pl www.kartuzy-komornik.pl Km 504/17 sygnatura akt sądowych I Co 594/17 sygnatura akt komorniczych Km 504/17 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach Ryszard Pryzmont prowadzący Kancelarię Komorniczą w Kartuzach, ul. Jeziorna 2, 83-300 Kartuzy, na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-08-2018 roku o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kartuzach z siedzibą przy ul. Kościuszki 26, 83-300 Kartuzy, sala 9A, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do : JAROSŁAW BIESZKA, STEFANIA BIESZKA, położonej : 83-307 Kiełpino, ul. Krzywa 1, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1R/00042359/0. Egzekucja prowadzona jest celem zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej, Opis nieruchomości : nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca działkę ewidencyjną nr 230/12 o powierzchni 768 m2. Nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, parterowym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym o powierzchni 155,16 m2. Suma oszacowania wynosi 224.667,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 149.778,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22.466,70zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 81 1020 1811 0000 0502 0191 9760 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kartuzach mieszczącym się pod adresem : ul. Kościuszki 26, 83-300 Kartuzy. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Ryszard Pryzmont Kontakt: KSR Ryszard Pryzmont tel: 58 681 18 68 kartuzy.pryzmont@komornik.pl

Dodatkowe Informacje

Data modyfikacji 2018-07-10
Numer Oferty w biurze 2788/3186/ODS
Powierzchnia działki 768 m2.

Lokalizacja

Kraj:
Polska
Województwo:
Pomorskie
Miasto:
Kiełpino
Ulica:
Krzywa

Kontakt

Dane Kontaktowe:

Nazwa Biura Nieruchomości: Amk Portal Sp. Z O.o.
Agent prowadzący: Ksr Ryszard Pryzmont
Mail: kartuzy.pryzmont@komornik.pl
Telefon do agenta: 58 681 18 68

Wyślij Zapytanie

You have reached the limit

Back to top |