Цена: 5.000 PLN
поверхность: 39.59 m2

Okuninka

участок для Аренда

Цена: 5.000 złotych
Цена за m2: 126 złotych

Дополнительная информация

участок для Аренда , Okuninka

Цена:5.000 złotych
Цена за m2126 złotych
поверхность:40 m2
Дата модификации1 месяц назад
Дата создания1 месяц назад
Номер предложения в офисе1842/3186/OGW
Площадь земельного участка40 m2

Описание

Włodawa dnia 25.02.2021 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Na podstawie art. 37 ust. 1 i 4 , 38 i 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 t.j.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 j.t.). Dyrektor MOSiR Włodawa ogłasza Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości w Okunince nad Jeziorem Białym Przetarg odbędzie się w dniu 29.03.2021 r. o godz. 10ºº w sali nr 39 MOSiR Włodawa, ul. Szkolna 4. Lp.: 1. Nr działki w ewidencji gruntów: 455/31 Oznaczenie działki: I Pow. w m²: ok. 39,59 m² Położenie: grunt w Okunince nad Jeziorem Białym Nr KW: 20068 Okres dzierżawy: do lat 3 Przeznaczenie: cele usługowe Kwota wywoławcza czynszu: 5 000 zł/rok Lp.: 2. Nr działki w ewidencji gruntów: 455/31 Oznaczenie działki: III Pow. w m²: ok. 59,56 m² Położenie: grunt w Okunince nad Jeziorem Białym Nr KW: 20068 Okres dzierżawy: do lat 3 Przeznaczenie: cele usługowe Kwota wywoławcza czynszu: 9 000 zł/rok Lp.: 3. Nr działki w ewidencji gruntów: 455/31 Oznaczenie działki: ------- Pow. w m²: budynek 22,50 m² wraz z częścią gruntów o pow. 80 m² Położenie: Nieruchomość usytuowana w części wiaty magazynowej w Okunince nad Jeziorem Białym - były Punkt Informacji Turystycznej Nr KW: 20068 Okres dzierżawy: do lat 3 Przeznaczenie: cele usługowe Kwota wywoławcza czynszu: 7 000 zł/rok 1. Przewidywany termin zawarcia umowy 7-12 kwietnia 2021 r. 2. Kwota wywoławcza czynszu zawiera podatek VAT. 3. Czynsz w stosunku rocznym płatny będzie w ratach na podstawie faktury wystawianej przez Wydzierżawiającego w terminie i warunkach określonych w umowie. Za lata następne waloryzowany wg. średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS. 4. Dzierżawca nie będzie miał prawa poddzierżawiania przedmiotu umowy bez zgody Wydzierżawiającego. 5. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej dla licytowanej nieruchomości w terminie do dnia 24.03.2021 r. na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie, w Banku PEKAO S. A. I Oddział we Włodawie 79 1240 2249 1111 0010 4791 5706 Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny czynszu, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po jego zakończeniu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne. Szczegółowe informacje w przedmiocie dzierżawy nieruchomości można uzyskać w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji we Włodawie ul. Szkolna 4, 22-200 Włodawa w godz. 8:00-15:00 (poniedziałek - piątek), tel. (0-82) 5722 584. Kontakt: Urząd Miasta Włodawa tel: (0-82) 5722 584 info@um.wlodawa.pl

Место нахождения

СтранаPolska
ПровинцияLubelskie
СитиOkuninka

Отправить сообщение

Ведущий агент:Urząd Miasta Włodawa
Телефон для агента:
шоу(0-82) 5722 584
Название офиса недвижимости:Monitor Urzędowy
Вернуться к началу
|

Cookies

Этот сайт использует файлы cookie. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с текущими настройками браузера.