Цена: 178 PLN
поверхность: 8956 m2

Włodawa

участок для Аренда

Цена: 178 złotych
Цена за m2: 0 złotych

Дополнительная информация

участок для Аренда , Włodawa

Цена:178 złotych
Цена за m20 złotych
поверхность:8.956 m2
Дата модификации2 месяца назад
Дата создания2 месяца назад
Номер предложения в офисе1804/3186/OGW
Площадь земельного участка8.956 m2

Описание

Włodawa dn. 20.11.2020 r. OGŁOSZENIE PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 4, 38 i 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późń.zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Burmistrz Włodawy o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych pod uprawy polowe nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Włodawa, położonych we Włodawie : Lp. Nr działki i obręb Położenie Klasa gleboznawcza i powierzchnia Nr KW Okres dzierżawy Cena wywoławcza w zł 1 532 cz. obr. 2 Przy drodze do rzeki Włodawki Ł-IV cz. 8956 m2 LU1W 00022568/9 do lat 3 178,00 2 51 cz. obr. 1 W pobliżu ul. Żołnierzy WiN R-IV cz. 2135 m2 LU1W 00022724/1 do lat 3 75,00 3 65 obr. 2 W pobliżu ul. Lubelskiej R-V 12548 m2 LU1W 00022568/9 do lat 3 402,00 4 718/1 obr. 2 W pobliżu ul. Jasnej R-IV 1419 m2 R- V 39 m2 LU1W 00014726/6 do lat 3 51,00 5 1523/1 obr. 1 Przy ul. Semki R-V 3309 m2 LU1W/ 00022724/1 do lat 3 106,00 6 22 cz. obr. 1 Przy ul. Wspólnej/Sybiraków R-IV 1000 m2 LU1W/ 00022724/1 do lat 3 35,00 7 22 cz. obr. 1 Przy ul. Wspólnej/Sybiraków R-IV 1000 m2 LU1W/ 00022724/1 do lat 3 35,00 8 7/2 obr. 2 Przy ul. Lubelskiej R-V 2063 m2 LU1W/ 00032368/0 do lat 3 67,00 9 8 obr. 2 W pobliżu ul. Lubelskiej R-V 7611 m2 LU1W/ 00032368/0 do lat 3 244,00 10 2405 obr. 1 Przy ul. Lotniczej R-V 18689 m2 LU1W/ 00024884/4 do lat 3 599,00 11 1879 obr. 1 Przy ul. Słonecznej kl. B 152 m2 LU1W 00022724/1 do lat 3 72,00 12 720 cz. obr.2 Przy ul. Jasnej R-IV 479 m2 R-V 605 m2 LU1W 00022568/9 do lat 3 235,00 13 881 obr.1 Przy ul. Mostowej kl. B 256 m2 LU1W 00011157/5 do lat 3 83,00 1. Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia w formie przetargu przeznaczone są pod uprawy rolnicze. 2. Dzierżawca nie może poddzierżawiać wydzierżawionych nieruchomości rolnych osobom trzecim. 3. Wydzierżawiający nie jest zobowiązany do ukazania granic geodezyjnych. 4. W przypadku stwierdzenia przez wydzierżawiającego niestosowania powyższych zaleceń przez dzierżawcę, umowa dzierżawna może być rozwiązana. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 22.12.2020 r. (wtorek) godz. 10:00. Miejsce przetargu - sala posiedzeń Urzędu Miejskiego we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 41, pokój nr 26. W a d i u m w wysokości 10% ceny wywoławczej dla licytowanej działki może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić do dnia 17.12.2020 r. na konto Urzędu Miejskiego we Włodawie, w Banku PEKAO S.A. I 0. we Włodawie Nr 71 1240 2249 1111 0010 2932 7158. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg na dzierżawę, zaliczone zostanie na poczet ceny dzierżawy, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone najpóźniej 3 dni po jego zakończeniu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg zakończy się wynikiem pozytywnym, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą plus jedno postąpienie. Stawka czynszu osiągnięta w przetargu będzie stanowiła roczny wymiar czynszu dzierżawnego, nie obejmuje ona innych opłat związanych z dzierżawą gruntów. Czynsz dzierżawny roczny należy uregulować w terminie do 30 marca danego roku. Cenę osiągniętą w przetargu po odliczeniu wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego we Włodawie w Banku PEKAO S. A. I Oddział we Włodawie Nr 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235 w terminie określonym w umowie dzierżawnej. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne. Szczegółowe informacje w przedmiocie dzierżawy nieruchomości rolnych pod uprawy polowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 41 pok. Nr 11 w godz. 7:30-15:30 (poniedziałek - piątek), tel. /0-82/ 5721 444 wew. 31 lub 32. Kontakt: Urząd Miasta Włodawa tel: /0-82/ 5721 444 wew. 31 lub 32 info@um.wlodawa.pl

Место нахождения

СтранаPolska
ПровинцияLubelskie
СитиWłodawa

Отправить сообщение

Ведущий агент:Urząd Miasta Włodawa
Телефон для агента:
шоу/0-82/ 5721 444 wew. 31 lub 32
Название офиса недвижимости:Monitor Urzędowy
Вернуться к началу
|

Cookies

Этот сайт использует файлы cookie. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с текущими настройками браузера.