Цена: 14 PLN
поверхность: 733 m2

Włodawa, Jasna

участок для Аренда

Цена: 14 złotych
Цена за m2: 0 złotych

Дополнительная информация

участок для Аренда , Włodawa, Jasna

Цена:14 złotych
Цена за m20 złotych
поверхность:733 m2
Дата модификации2 месяца назад
Дата создания2 месяца назад
Номер предложения в офисе1594/3186/OGW
Площадь земельного участка733 m2

Описание

Włodawa dn. 13.03.2019 r. OGŁOSZENIE PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 4 , 38 i 40 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 tj.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490). Burmistrz Włodawy o g ł a s z a przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych pod uprawy polowe nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Włodawa, położonych we Włodawie : 1. Nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia w formie przetargu przeznaczone są pod uprawy rolnicze. 2. Dzierżawca nie może poddzierżawiać wydzierżawionych nieruchomości rolnych osobom trzecim. 3. Wydzierżawiający nie jest zobowiązany do ukazania granic geodezyjnych. 4. W przypadku stwierdzenia przez wydzierżawiającego niestosowania powyższych zaleceń przez dzierżawcę, umowa dzierżawna może być rozwiązana. Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań. Przetarg odbędzie się w dniu 17.04.2019 r. (środa) godz. 10:00 . Miejsce przetargu - sala posiedzeń Urzędu Miejskiego we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 41, pokój nr 26. W a d i u m w wysokości 10% ceny wywoławczej dla licytowanej działki może być wnoszone w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić do dnia 12.04.2019 r. na konto Urzędu Miejskiego we Włodawie, w Banku PEKAO S.A. I 0. we Włodawie Nr 71 1240 2249 1111 0010 2932 7158. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg na dzierżawę, zaliczone zostanie na poczet ceny dzierżawy, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone najpóźniej 3 dni po jego zakończeniu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Przetarg zakończy się wynikiem pozytywnym, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej cenę wywoławczą plus jedno postąpienie. Stawka czynszu osiągnięta w przetargu będzie stanowiła roczny wymiar czynszu dzierżawnego, nie obejmuje ona innych opłat związanych z dzierżawą gruntów. Czynsz dzierżawny roczny należy uregulować w terminie do 30 października danego roku. Cenę osiągniętą w przetargu po odliczeniu wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego we Włodawie w Banku PEKAO S. A. I Oddział we Włodawie Nr 36 1240 2249 1111 0010 2899 3235 w terminie określonym w umowie dzierżawnej. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne. Szczegółowe informacje w przedmiocie dzierżawy nieruchomości rolnych pod uprawy polowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim we Włodawie Al. J. Piłsudskiego 41 pok. Nr 11 w godz. 730-1500 (poniedziałek - piątek), tel. /0-82/ 5721 444 wew. 31 lub 32. Kontakt: Urząd Miasta Włodawa tel: /0-82/ 5721 444 wew. 31 lub 32 info@um.wlodawa.pl

Место нахождения

СтранаPolska
ПровинцияLubelskie
СитиWłodawa
улицаJasna

Отправить сообщение

Ведущий агент:Urząd Miasta Włodawa
Телефон для агента:
шоу/0-82/ 5721 444 wew. 31 lub 32
Название офиса недвижимости:Monitor Urzędowy
Вернуться к началу
|

Cookies

Этот сайт использует файлы cookie. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с текущими настройками браузера.