Цена: 207 PLN
поверхность: 6928 m2

Łazory

участок для Аренда

Цена: 207 złotych
Цена за m2: 0 złotych

Дополнительная информация

участок для Аренда , Łazory

Цена:207 złotych
Цена за m20 złotych
поверхность:6.928 m2
Дата модификации28 дней назад
Дата создания28 дней назад
Номер предложения в офисе1620/3186/OGW
Площадь земельного участка6.928 m2

Описание

Starosta Niżański ogłasza pierwszy publiczny ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na obszarze gminy Harasiuki. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość, oznaczona numerem działki 715/4, o powierzchni 0,6928 ha, położona na obszarze miejscowości Łazory, gmina Harasiuki. Działka, o której mowa, jest objęta księgą wieczystą TB1N/00072184/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Powyższa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie ma też obowiązku sporządzenia dla niej planu. Nieruchomość jest wydzierżawiana na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele rolne. Cena wywoławcza wynosi 207,84 zł rocznie netto. Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. o godzinie 10:00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Nisku, Nisko Pl. Wolności 2, 37-400 Nisko. Minimalna wysokość postąpienia 10,00 zł. Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia nie jest obciążona żadnymi prawami osób trzecich, a także nie ciążą na niej żadne zobowiązania. Do przetargu mogą przystąpić osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 20,00 zł. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy Powiatu Niżańskiego 77 9430 0006 0038 3464 2000 0004 w Nadsańskim Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli najpóźniej do dnia 18 czerwca 2019 r. Przed przetargiem należy okazać się dowodem osobistym oraz potwierdzeniem wpłacenia wadium. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo winno być sporządzone notarialnie lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Zwrot wadium pozostałym uczestnikom przetargu następuje nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona, jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym przez Starostę Niżańskiego w zawiadomieniu w celu podpisania umowy, Starosta Niżański może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego zostaną zawarte umowy na dzierżawę wyżej wymienionego gruntu. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami Starostwa Powiatowego w Nisku (pok. 12) tel. 15 84 12 113 wew. 300 w godzinach pracy Urzędu. Ponadto ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku pod adresem www.bip.powiat-nisko.pl oraz na stronie Starostwa Powiatowego w Nisku pod adresem www.powiat-nisko.pl. Kontakt: Starostwo Powiatowe w Nisku tel: 15 84 12 113 wew. 300 poczta@powiat-nisko.pl

Место нахождения

СтранаPolska
ПровинцияPodkarpackie
СитиŁazory

Отправить сообщение

Ведущий агент:Starostwo Powiatowe w Nisku
Телефон для агента:
шоу15 84 12 113 wew. 300
Название офиса недвижимости:Monitor Urzędowy
Вернуться к началу
|

Cookies

Этот сайт использует файлы cookie. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с текущими настройками браузера.