Цена: 558 PLN
поверхность: 698 m2

Świętajno

участок для Аренда

Цена: 558 złotych
Цена за m2: 1 złotych

Дополнительная информация

участок для Аренда , Świętajno

Цена:558 złotych
Цена за m21 złotych
поверхность:698 m2
Дата модификации1 месяц назад
Дата создания1 месяц назад
Номер предложения в офисе1617/3186/OGW
Площадь земельного участка698 m2

Описание

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 2, § 6 i § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014r., poz. 1490 ze zm.) po przetargu przeprowadzonym w dniu 30 kwietnia 2019 r. zakończonym wynikiem negatywnym, Wójt Gminy Świętajno w pow. oleckim ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę: 1) działki oznaczonej nr 224/1 o pow. 0,0698 ha, położonej w Świętajnie – KW OL1C/00006991/6. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 5 lat, tj. od 19 czerwca 2019r. do 18 czerwca 2024r. Wywoławcza wysokość czynszu w skali rocznej wynosi 558,40 zł. Wadium w wysokości 60,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przedmiotowa nieruchomość została przeznaczona do dzierżawy Zarządzeniem Nr 9/19 Wójta Gminy Świętajno z dnia 26 lutego 2019 r. Nieruchomość przeznaczona jest na cele rekreacyjne i posiada bezpośredni dostęp do jeziora Świętajno. Oprócz czynszu dzierżawnego Dzierżawca zobowiązany jest uiszczać podatki i inne ciężary związane z własnością lub posiadaniem przedmiotowej nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019r., w budynku Urzędu Gminy, pok. nr 11. o godz. 12:00. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy BS Olecko Oddz. Świętajno Nr 64 93390006 0010 0100 0707 0044 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 14 czerwca 2019r., nastąpiło uznanie rachunku bankowego. W tytule wpłat wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Wpłacone wadium zostanie: - zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, w przypadku gdy osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, - niezwłocznie zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu. Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu gdy osoba, która wygra przetarg uchyli się od podpisania umowy dzierżawy. Organizator przetargu może odstąpić od jego przeprowadzenia do chwili rozpoczęcia z przyczyn uzasadnionych oraz odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa. Świętajno, dnia 14 maja 2019 r. Kontakt: Urząd Gminy Świętajno tel: 087 521 54 20 ug@swietajno.pl

Место нахождения

СтранаPolska
ПровинцияWarmińsko-Mazurskie
СитиŚwiętajno

Отправить сообщение

Ведущий агент:Urząd Gminy Świętajno
Телефон для агента:
шоу087 521 54 20
Название офиса недвижимости:Monitor Urzędowy

Проверьте похожие предложения:

Вернуться к началу
|

Cookies

Этот сайт использует файлы cookie. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с текущими настройками браузера.