Цена: 20.000 PLN
поверхность: 400 m2

Śmiechów

участок для Аренда

Цена: 20.000 złotych
Цена за m2: 50 złotych

Дополнительная информация

участок для Аренда , Śmiechów

Цена:20.000 złotych
Цена за m250 złotych
поверхность:400 m2
Дата модификации1 месяц назад
Дата создания1 месяц назад
Номер предложения в офисе1841/3186/OGW
Площадь земельного участка400 m2

Описание

Będzino, 26 lutego 2021r. RZG.6845.6.2021MN O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Będzino ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości o pow. 400 m2 z działki oznaczonej nr 172/4 o całkowitej pow. 0,19 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Śmiechów w Gminie Będzino na okres 10 lat. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Koszalinie Księga Wieczysta nr KO1K/00089010/4. Nieruchomość gruntowa położona w bezpośrednim sąsiedztwie stacji pomp oraz terenów rolnych. Na części nieruchomości objętej niniejszym ogłoszeniem znajduje się maszt wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej z obowiązującą umową dzierżawy do dnia 31.03.2021r. Teren działki nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Cena wywoławcza rocznego czynszu netto - 20 000,00 - złotych Wadium w wysokości - 2 000,00 - złotych Minimalne postąpienie - 200,00 - złotych Osoby zainteresowane proszone są o wpłacenie wadium na konto Urzędu Gminy Będzino w Pomorskim Banku Spółdzielczym Oddział w Będzinie Nr 09 8581 1014 0200 0143 2000 0001. w taki sposób aby wpłata znalazła się na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Będzinie najpóźniej w dniu 26 marca 2021r. (piątek). Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2021r. (wtorek) o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Będzinie, Będzino 19 w sali Nr 14, I piętro. Osoby które będą uczestniczyć w przetargu powinny stawić się w dniu i w miejscu przetargu zaopatrzone w jednorazowe środki ochrony osobistej, tj. maseczki, rękawiczki. Przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji potwierdzenia wpłaty wadium. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Gminy Będzino. Wniesione wadium przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet płatności czynszu. Rozliczenie czynszu dzierżawnego osiągniętego w przetargu, powiększonego o należny podatek VAT następować będzie kwartalnie. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkich informacji związanych z dzierżawą ww. nieruchomości udziela podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 4, tel. (94) 316 25 34 kom. 883018310. Wójt Gminy Będzino zastrzega prawo unieważnienia przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn. Kontakt: Urząd Gminy Będzino tel: 94 316 25 34 ug@bedzino.pl

Место нахождения

СтранаPolska
ПровинцияZachodniopomorskie
СитиŚmiechów

Отправить сообщение

Ведущий агент:Urząd Gminy Będzino
Телефон для агента:
шоу94 316 25 34
Название офиса недвижимости:Monitor Urzędowy

Проверьте похожие предложения:

Вернуться к началу
|

Cookies

Этот сайт использует файлы cookie. Используя этот сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie в соответствии с текущими настройками браузера.